Valitse ao-oppilaitos
oppisopimus_starttikoulutukset.jpg
Oppisopimusopiskelijan itsenäinen perehtyminen oppisopimuksen käytänteisiin ja opiskelun käynnistämiseen

Hei!
Tässä sinulle ohjeistus perehtymistä varten.
Kun olet perehtynyt ja tutustunut alla oleviin teemoihin, täytä pieni kysely.

 

Tutustu henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaasi (HEO) ja tutkinnon perusteisiin.

Henkilökohtaisesta opiskeluohjelmastasi löytyvät tutkintosi lisäksi keskeiset työtehtävät, joita tekemällä opit tutkintoon vaadittavan ammattitaidon käytännössä sekä opintoihisi sisältyvät oppilaitoksen opinnot. Tutkinnon perusteista löydät tutkinnon sisällöt ja ammattitaitovaatimukset. Tutkinnon perusteet olet varmastikin saanut oppisopimuskeskuksesta ja/tai oppilaitoksen kouluttajalta. Tarvittaessa tutkinnon perusteet löytyvät myös www.oph.fi/nayttotutkinnot

 • Millaisista osista tutkintosi tai tutkinnon osasi koostuu? 
 • Mitä työtehtäviä tekemällä opit tutkintoon tarvittavan osaamisen? (Kysymys alalla jo pidempään toimineille: Millaista kehittämistyötä tutkintoosi kuuluu?)
 • Miten oppiminen etenee työpaikalla, entä miten se etenee oppilaitoksessa?
 • Kuka on vastuuopettajasi oppilaitoksessa?
 • Millainen alustava tavoiteaikataulu sinulla on tutkinnon ja/tai sen osien suorittamiseen?

Vastaukset yllä oleviin kysymyksiin löytyvät henkilökohtaisesta opiskeluohjelmasta.
Linkkien kautta aiheisiin:
http://ohjaan.fi/wp-content/uploads/2015/12/OPSO-pahkinankuoressa-191115.pdf  

Selvitä itsellesi, millainen tehtävä ja rooli sinulla on oppisopimusopiskelijana. Millainen rooli ja tehtävä työpaikkakouluttajalla on?

 • Tutustu työpaikkakouluttajaasi/mentoriisi ja sovi hänen kanssaan ohjauksen toimintatavoista
 • Koska olet samaan aikaan opiskelija ja työntekijä, mihin kaikkeen se vaikuttaa?
 • Miten oppisopimusopiskelu eroaa muusta opiskelusta?
 • Pohdi, miten pidät työpaikkakouluttajasi /mentorisi/ työyhteisösi ajan tasalla siitä, milloin olet oppilaitoksessa kouluttautumassa ja mitä olet oppinut koulutuspäivillä? 
 • Mikäli työnantaja ei maksa sinulle palkka oppilaitoksen koulutuspäiviltä, tutustu opintososiaalisten etuuksien hakemiseen videoklippi: https://oppisopimus.jao.fi

Perehdy aiheisiin:
http://ohjaan.fi/wp-content/uploads/2015/12/OPSO_osapuolet.png
http://ohjaan.fi/ohjaaminen/kaytannon-ja-teorian-yhdistaminen/
Starttimateriaalipaketti 2016
https://www.youtube.com/watch?v=7vYwCUqyRPQ&feature=youtu.be

Suunnittele omaa oppimistasi. Pohdi, millainen olet oppijana.

 • Oletko vasta aloittanut uudessa tehtävässä vai oletko ammattilainen, joka kehittää omaa työtään oppisopimuksen avulla? 
 • Miten voisit suunnitella ja aikatauluttaa oppimistasi työpaikalla yhdessä työpaikkakouluttajasi kanssa? 
 • Oletko tottunut itsearvioimaan työtäsi ja oppimistasi?
 • Millainen koet olevasi palautteen vastaanottajana? Osaatko itse antaa palautetta rakentavasti?

Linkkien kautta aiheisiin:
http://ohjaan.fi/arviointi/miksi-oppimista-ja-osaamista-arvioidaan/
www.ohjaan.fi otsikon ohjaaminen alta valitse: millainen opiskelija, sellainen ohjaus
https://oppisopimus.jao.fi   (Sopimuspro, jossa työssä oppimista arvioidaan, työssä oppimista voi suunnitella ja hakea opintososiaalisia etuuksia)
Voit halutessasi arvioida omaa osaamistasi tutkintoon, jos et ole tehnyt: www.osaan.fi/#/

Tutustu näyttötutkintoon ja selvitä itsellesi näyttötutkintoon liittyvät käsitteet (ammattitaitovaatimus, henkilökohtaistaminen, tutkintotilaisuus).

 • Keskustele oppilaitoksen opettajan ja työpaikkakouluttajasi/mentorisi kanssa näyttötutkinnosta, miten tutkintotilaisuudet järjestetään ja mitä ne edellyttävät työpaikalta. Mikäli teillä ei ole vielä sovittua tapaamista, voit tutustua alla olevaan yleistietoon näyttötutkinnosta.
 • Muista, että oppilaitoksen opettaja perehdyttää sinut näyttötutkintoasioihin. Ei kannata hätääntyä, jos asia ei heti avaudu. Tärkeää voi olla, että sinulle syntyy kysymyksiä, joita voit kysyä opettajalta.

Tietoa näyttötutkinnosta:
http://ohjaan.fi/arviointi/miksi-oppimista-ja-osaamista-arvioidaan/
Näyttötutkintovideo: https://www.youtube.com/watch?v=4RG3c3Krpko
www.oph.fi/nayttotutkinnot
Näyttötutkintosanasto: http://www.nayttotutkinnot.fi/kasitteisto.html
www.google.fi


Oppisopimuskeskuksen palvelut

 • Kuka on oppisopimuksesi yhteyshenkilö (koulutustarkastaja) oppisopimuskeskuksessa?
 • Mistä muutoksista työssä ja opinnoissa on tärkeä ilmoittaa /pitää ajan tasalla myös oppisopimuskeskuksen yhteyshenkilöä?

Tutustu palveluihin
https://www.jao.fi/fi/Jyvaskylan-oppisopimuskeskus/Tietoa-meista/Yhteystiedot
http://ohjaan.fi/kun-suunnitelmat-muuttuvat/
https://www.jao.fi/loader.aspx?id=ca1b1473-8a5a-4a2e-85c9-ef9b057c7d77

Muista täyttää kysely
Materiaaliin tutustumisen jälkeen vastaa kyselyyn. Kun olet vastannut kyselyyn, meille tulee tieto siitä, että olet päässyt alkuun opinnoissasi ja merkitsemme sinulle Startin käydyksi.