Valitse ao-oppilaitos
ylakuva_oppisopimus_cm.jpg
Ammatti oppisopimuksella heti peruskoulun jälkeen

Oppisopimuskoulutus on yksi vaihtoehto aktiivisen ja käytännönläheisen nuoren poluksi ammattiin. Oppisopimuskoulutukseen voi hakeutua 15 vuotta täyttänyt nuori vaikkapa heti peruskoulun jälkeen. Valittavana on laaja kattaus ammatillisia perustutkintoja sekä ammattitutkintoja – työpaikan työtehtävien mukaan.

Työnantajia kannustetaan peruskoulunsa päättävien nuorten oppisopimustyönantajiksi korottamalla työnantajalle maksettavaa koulutuskorvausta. Korotettu koulutuskorvaus koskee perusopetuksen 9. luokan sekä perusopetuksen lisäopetuksen (10. lk) samana vuonna päättäviä ja oppisopimuskoulutukseen siirtyviä nuoria. Oppisopimustyösuhde tulee aloittaa 31.12. mennessä.

Korotettu koulutuskorvaus on ensimmäisenä vuonna 800 euroa kuukaudessa, toisena vuonna 500 euroa/kk ja kolmantena vuonna 250 euroa/kk. Lisäksi työnantajan on mahdollista hakea TE-toimistosta palkkatukea sekä mahdollisesti myös kuntalisää opiskelijan kotikunnasta.

Nuorten korotetun koulutuskorvauksen oppisopimuspaikkoja on rajoitetusti.

Työpaikka voi löytyä nuorelle perheyrityksestä, tuttavapiiristä tai avoimilta työmarkkinoilta aktiivisen työnhaun tuloksena. Useimmilla oppisopimuskoulutuksessa aloittavilla nuorilla on takanaan jo työkokemusta esim. kesätöistä, erilaisista kiireapulaisen hommista tai perheyrityksestä. Myös omat kiinnostuksen kohteet ja harrastukset saattavat ohjata unelma-ammattiin. Tutustu Patrikin tarinaan.

Suosittelemme peruskoulunsa päättäneille oppisopimuskoulutukseen valmentautumista VALMA-koulutuksessa.

Nuorten oppisopimuskoulutuksessa on käytettävissä moniammatillisia tuki- ja ohjausmalleja, joiden tavoitteena on palvella paremmin työnantajia, nuoria ja heidän läheisiään oppisopimuskoulutuksen eri vaiheissa.

Koulutukseen hakeudutaan ottamalla yhteyttä työnantajiin sekä Jyväskylän oppisopimuskeskukseen.
Koulutustarkastaja Susanna Miettunen