Valitse ao-oppilaitos
Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Jyväskylän oppisopimuskeskus järjestää yritysjohtamisen erikoisammattitutkintokoulutuksen oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Intotalo Oy:n kanssa. Koulutus käynnistyy marraskuussa 2016 ja kestää maaliskuulle 2018.

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen ammattitaito ja näkemys yritysjohtamisesta. Hän osaa täsmentää yrityksen strategian, laatia strategisen kehittämissuunnitelman, johtaa yrityksen strategiaa sekä kehittää omaa johtamisosaamistaan. Valinnaisista tutkinnon osista riippuen tutkinnon suorittaneella on erityisen vahvaa osaamista joko verkostojen, työyhteisön, asiakkuuksien, prosessien tai talouden johtamisessa.

Tutkinnon suorittanut voi toimia yrittäjänä, johtoryhmän jäsenenä tai liiketoimintaa harjoittavan organisaation johtotehtävässä tai niiden johtoryhmän jäsenenä. Hän vastaa organisaation tai sen osan toiminnasta ja vaikuttaa omilla päätöksillään koko organisaation kehittymiseen.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja koulutukseen hakeutuminen 15.10.2016 mennessä

Koulutustarkastaja Johanna Pitkänen, Jyväskylän oppisopimuskeskus

Lisätietoja tietopuolisesta koulutuksesta

Päivi Partanen, Intotalo Oy, puh. 044 322 9222, paivi.partanen(at)intotalo.com