Valitse ao-oppilaitos
Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Jyväskylän oppisopimuskeskus järjestää vanhustyön erikoisammattitutkintokoulutuksen oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Jyväskylän aikuisopiston kanssa. Koulutus käynnistyy tammikuussa 2018.

Vanhustyön erikoisammattitutkinto on tarkoitettu vähintään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen perustutkinnon tai vastaavan tutkinnon suorittaneille, joilla on työkokemusta vanhustyöstä.

Tutkinnon suorittanut henkilö työskentelee erilaisissa sosiaali- ja terveysalan vanhustyön tehtävissä oman työnsä asiantuntijana. Hänellä on yksilöllistä osaamista tukea vanhusta ja hänen läheisiään, kehittää vanhustyön laatua ja toimia vastuuhenkilönä vanhustyössä. Työ perustuu eettisesti sisäistettyihin periaatteisiin ja laajaan tietopohjaan.

Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta..

Pakolliset tutkinnon osat
Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen
Asiakaspalveluverkostossa toimiminen
Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen

Valinnaiset tutkinnon osat
Sairaan ikääntyneen ihmisen hoitaminen
Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen
Kuolevan ihmisen hoitaminen
Yrittäjänä toimiminen vanhustyössä

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja koulutukseen hakeutuminen

Koulutustarkastaja Krista Hanski, Jyväskylän oppisopimuskeskus

Lisätietoja tietopuolisesta koulutuksesta:

Kouluttaja Tuula Mantere, Jyväskylän aikuisopisto