Valitse ao-oppilaitos

Tekniikan erikoisammattitutkinto


Jyväskylän oppisopimuskeskus järjestää tekniikan erikoisammattitutkintokoulutuksen oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Rastor Oy:n kanssa.

Koulutus on tarkoitettu työnjohto-, esimies- ja asiantuntija-tehtävissä toimiville henkilöille, jotka haluavat vahvistaa omaa ammatillista osaamistaan ja parantaa esimiesvalmiuksiaan. Koulutus tarjoaa osallistujille valmiuksia toimia tehtävissä, jotka vaativat laajojen asiakokonaisuuksien ymmärtämistä, hyviä esimiesvalmiuksia sekä kykyä johtaa ja kehittää vastuualueensa toimintaa itsenäistesti ja tuloksellisesti.

Opiskelu on käytännönläheistä ja sen painopiste on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Koulutus koostuu koulutuspäivistä (1- 3/kk), työhönsoveltamistehtävistä verkko-oppimisympäristössä sekä näyttötutkinnon suorittamisesta omassa työympäristössä. Koulutuksen kokonaiskesto on n. 1,5 vuotta.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja koulutukseen hakeutuminen

Koulutustarkastaja Olli Hämäläinen, 040 341 5184, etunimi.sukunimi@jao.fi, Jyväskylän oppisopimuskeskus

Lisätietoja tietopuolisesta koulutuksesta:

Palvelupäällikkö Pirjo Siikanen, 020 7798 364, etunimi.sukunimi@rastor.fi, Rastor Oy