Valitse ao-oppilaitos
Talotekniikan perustutkinto, putkiasennus

Jyväskylän oppisopimuskeskus järjestää talotekniikan perustutkintokoulutusta oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Jyväskylän aikuisopiston kanssa.

Kohderyhmä
Koulutuksen kohderyhmänä ovat talotekniikka-alasta ja koulutuksesta kiinnostuneet, motivoituneet henkilöt.

Kuvaus
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille riittävät valmiudet toimia putkiasentajan asennustöissä.

Toimintaympäristö
Rakennusalalla on merkittävä taloudellinen vaikutus yhteiskuntaan, sen toimintoihin ja ympäristöön. Alan toimintojen yhteisarvo oli vuonna 2012 noin 28,6 mrd euroa. Ala työllistää noin 170000 henkilöä, eli merkittävän osan työssäkäyvästä väestöstä.
Talotekniikka-alan yritykset tarjoavat työmahdollisuuksia mm asunto- ja teollisuusrakentamisessa sekä varsinkin alihankintaketjuissa kapeamman sektorin erikoisosaamisessa. Alan merkittäviä työllistäjiä ovat myös korjausrakentamiseen keskittyneet yritykset.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja koulutukseen hakeutumisesta:

Koulutustarkastaja Olli Hämäläinen, Jyväskylän oppisopimuskeskus

Lisätietoja tietopuolisesta koulutuksesta:

Kouluttaja Vesa Soivanen, Jyväskylän aikuisopisto