Valitse ao-oppilaitos
Silta-ohjaaja koulutus oppisopimuskoulutuksena, 30 op ammatillinen täydennyskoulutus

Nyt tarjolla työkaluja biologisen perheen kanssa työskentelyyn sijoitetun lapsen
elämäntarinan eheytymiseksi. Tartu tilaisuuteen ja lähde koulutukseen.

Jyväskylän oppisopimuskeskus järjestää Silta-ohjaaja koulutuksen oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. Koulutus järjestetään Jyväskylässä ja toteutusaika on 9.11.2016 – 16.11.2017. Tarkemmat tiedot esitteessä.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät lastensuojelussa perheiden kanssa, lähinnä lastenkotien omahoitajat ja perhehoidon työntekijät. Koulutuksen kannalta olisi suositeltavaa, että samasta työyhteisöstä osallistuu 2 henkilöä.

Tavoite
Koulutus antaa sekä teoreettisia että käytännöllisiä valmiuksia rakentaa vuorovaikutussuhteita lapsen, biologisten vanhempien ja omahoitajan tai muun työntekijän välille. SILTA-mallin tarkoituksena on juurtua koko työyhteisön työmenetelmäksi.
SILTA-mallista tarkempaa tietoa osoitteesta: http://www.pelastakaalapset.fi/silta

Hinta
Oppisopimuskoulutus on opiskelijoille maksutonta. Työnantajalle kustannuksia syntyy mm. koulutukseen osallistuvien työntekijöiden koulutuspäivien palkoista, mahdollisista lähiopiskelupäivien matkakustannuksista ja työpaikalla tapahtuvan ohjauksen resurssoinnista.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja koulutukseen hakeutuminen 12.9.2016 mennessä
Krista Hanski
Jyväskylän oppisopimuskeskus

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä
Pirjo Niemi-Järvinen
Pelastakaa Lapset ry
pirjo.niemi-jarvinen(at)pelastakaalapset.fi
puh. 040 573 6314

Esite