Valitse ao-oppilaitos
Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto

Jyväskylän oppisopimuskeskus järjestää yhteistyössä Jyväskylän aikuisopiston kanssa siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen oppisopimuskoulutuksena.

Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinnon suorittanut

 • hallitsee siivoustyön laaja-alaisesti
 • toimii siivoustyönohjaajana
 • perehdyttää työntekijän asiakaskohteeseen ja työyhteisöön
 • ohjaa työntekijää asiakaskohteessa siivous- tai kotityöpalveluihin ja muihin palveluihin
 • ohjaa työntekijän työturvalliseen ja ergonomiseen työskentelyyn
 • suunnittelee ja organisoi vastuualueensa siivous- ja muut palvelut
 • toteuttaa asiakaspalvelutilanteen tai asiakastapaamisen
 • seuraa ja dokumentoi palvelun laatua
 • seuraa palvelujen kustannustehokkuutta
 • suunnittelee ja tekee vastuualueensa tarviketilaukset
 • toimii työpaikkaohjaajana
 • toimii vuorovaikutustilanteissa monikulttuurisessa työyhteisössä
 • ohjaa vieraskielisen työntekijän asiakaskohteen siivoustehtäviin
 • perehdyttää työntekijän ympäristölähtöiseen toimintaan
 • ohjaa työntekijän asiakaskohteessa ympäristönhuoltopalveluihin
 • tehostaa asiakaskohteen ympäristönhuoltopalveluja
 • toimii puhdistuspalvelualan yrittäjänä.

 

Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia palveluohjaajana, siivoustyönohjaajana, kohdevastaavana, siivousvastaavana, ryhmänvanhimpana, tiiminvetäjänä, palveluesimiesharjoittelijana tai puhdistuspalvelualan yrittäjänä.

Koulutuksen toteutus

 • Pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa.
 • Koulutus sisältää 20 lähiopetuspäivää, joilla täydennetään tietoperustaa. Tarkempi sisältö esitteessä.
 • Koulutus käynnistyy syyskuussa 2016.
 • Osallistujalla tulee olla omalta työpaikaltaan työpaikkakouluttaja, joka ohjaa häntä kehittymisen polulla.

 

Tutkinnon suorittaminen

 • Ammattitaito osoitetaan työpaikalla käytännön ohjaustehtävissä, tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisesti. 
 • Tutkinto koostuu kahden pakollisen ja yhden valinnaisen tutkinnon osien tutkintotilaisuuksista ja niiden jälkeen pidettävistä tutkinnon osan arviointitilaisuuksista.
 • Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen tutkinnon suorittamisen suunnitelma.

 

Kustannukset
Tutkintomaksu 58€

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja hakeutuminen 31.8.2016 mennessä
Koulutustarkastaja Kaisu Kyllästinen
Jyväskylän oppisopimuskeskus

Lisätietoja tietopuolisesta koulutuksesta
Kouluttaja Eija Kinnunen
Jyväskylän aikuisopisto