Valitse ao-oppilaitos
Siivousteknikon erikoisammattitutkinto

Jyväskylän oppisopimuskeskus järjestää yhteistyössä Jyväskylän aikuisopiston kanssa siivousteknikon erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen oppisopimuskoulutuksena.

Siivousteknikon erikoisammattitutkinnon suorittanut

 • suunnittelee vastuualueensa henkilöstötarpeen ja valitsee henkilöstön
 • organisoi henkilöstön perehdytyksen
 • toimii esimiehenä
 • kehittää osaamista
 • hallitsee siivoustyön laaja-alaisesti
 • johtaa vastuualueensa palvelutuotantoa
 • ylläpitää ja kehittää asiakkuuksia
 • vastaa vastuualueensa toiminnan kannattavuudesta ja kustannustehokkuudesta
 • toimii tilasuunnittelun asiantuntijana
 • suunnittelee ja mitoittaa toimitilapalvelut
 • myy toimitilapalveluja
 • perehdyttää vieraskielisen työntekijän toimitilapalveluihin
 • toimii puhdistuspalvelualan yrittäjänä.

 

Siivousteknikon erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia palveluesimiehenä, siivoustyönjohtajana, kohdepäällikkönä, palvelupäällikkönä, siivouspäällikkönä, palvelusuunnittelijana, myyjänä, suunnittelijana, siivouksen asiantuntijana, kouluttajana, palvelujen ostajana tai yrittäjänä.

Koulutuksen toteutus

 • Pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa.
 • Koulutus sisältää 20 lähiopetuspäivää, joilla täydennetään tietoperustaa. Tarkempi sisältö esitteessä.
 • Koulutus käynnistyy syyskuussa 2016.
 • Osallistujalla tulee olla omalta työpaikaltaan työpaikkakouluttaja, joka ohjaa häntä kehittymisen polulla.

 

Tutkinnon suorittaminen

 • Ammattitaito osoitetaan työpaikalla käytännön johtamistehtävissä, tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisesti. 
 • Tutkinto koostuu kahden pakollisen ja yhden valinnaisen tutkinnon osien tutkintotilaisuuksista ja niiden jälkeen pidettävistä tutkinnon osan arviointitilaisuuksista.
 • Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen tutkinnon suorittamisen suunnitelma.

 

Kustannukset
Tutkintomaksu 58€

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja hakeutuminen 31.8.2016 mennessä
Koulutustarkastaja Kaisu Kyllästinen
Jyväskylän oppisopimuskeskus

Lisätietoja tietopuolisesta koulutuksesta
Kouluttaja Eija Kinnunen
Jyväskylän aikuisopisto