Valitse ao-oppilaitos
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja

Jyväskylän oppisopimuskeskus järjestää sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkintokoulutuksen oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Jämsän ammattiopiston kanssa.

Sähköalan ammattilaisia tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun ja siirron, sähköistyksen sekä sähköasennusten, korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon ammattitehtävissä. Sähkö- ja automaatioalan ammattilainen asentaa ja huoltaa kiinteistöjen ja laitosten sähkö- ja automaatiojärjestelmiä tai sähköjakeluverkkoja.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja koulutukseen hakeutumisesta:

Koulutustarkastaja Sari-Anne Myllyaho, Jyväskylän oppisopimuskeskus

Lisätietoja tietopuolisesta koulutuksesta:

Opettaja Risto Ruppa, Jämsän ammattiopisto