Valitse ao-oppilaitos
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Jyväskylän oppisopimuskeskus toteuttaa yhteistyössä Jyväskylän aikuisopiston kanssa sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkintoon tähtäävän koulutuksen.

Kohderyhmä
Kiinteistöjen tai teollisuuden sähköasennuksista kiinnostuneet, joilla on jo osaamista esim. talonrakennus-, talotekniikan- tai metallialan asennus- tai kunnossapitotöistä.
Sähköalalle haluavat, muiden kuin tekniikan alojen työntekijät, jotka haluavat laajentaa osaamistaan.

Kuvaus
Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus on käytännönläheistä ja antaa valmiudet työskennellä kiinteistöjen ja teollisuuden sähkö- ja automaatiotekniikan monipuolisissa asennus- ja kunnossapitotöissä. Opiskelija saa perustaidot ja – tiedot erilaisilla rakennustyömailla toimimiseen ja itsensä ammatilliseen kehittämiseen.
Tutkintoon sisältyy kolme pakollista tutkinnonosaa: Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen, Sähkö- ja energiatekniikka sekä Sähkö- ja automaatioasennukset. Näiden lisäksi opiskelijan on valittava yksi valinnainen tutkinnon osa: Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät tai Kappaletavara-automaatio.

Koulutus toteutetaan 11.1.2016 – 26.1.2018 välisenä aikana. Koulutukseen liittyvä tietopuolinen opetus toteutetaan joustavasti 3 – 5 pv/kk. Oppisopimuskeskus maksaa yrityksellesi koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvan koulutuksen järjestämisestä. Hoidamme myös tietopuolisen koulutuksen ja tutkintosuoritusten hankinnan, joka on siten yrityksellesi ilmaista.

Oppisopimuskoulutus edellyttää, että teet työsopimuksen uuden työntekijän kanssa vähintään oppisopimuksen ajaksi ja nimeät opiskelijalle työpaikkakouluttajan.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja koulutukseen hakeutumisesta

Koulutustarkastaja Sari-Anne Myllyaho, Jyväskylän oppisopimuskeskus

Lisätietoja tietopuolisesta koulutuksesta

Vastuukouluttaja Keijo Hattunen, Jyväskylän aikuisopisto
Koulutuspäällikkö Leena Kela, Jyväskylän aikuisopisto