Valitse ao-oppilaitos
Rakennusalan perustutkinto, maarakennus

Jyväskylän oppisopimuskeskus järjestää rakennusalan perustutkintokoulutusta, maarakennus, oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Jyväskylän aikuisopiston kanssa.

Kohderyhmä
Maanrakennusalasta kiinnostuneet, joilla on jo osaamista esim. autoista tai työkoneista.
Alalla jo työskentelevät, joilta puuttuu alan tutkinto ja jotka haluavat laajentaa osaamistaan.

Kuvaus
Maarakennusala tuottaa ja ylläpitää infrastruktuurin ja luo näin edellytykset elinkeinoelämälle ja yhteiskunnan toimivuudelle. Kasvava talonrakentaminen sekä tie- ja katuverkostojen sekä vesi-, viemäri- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen ja kunnossapito tarvitsevat jatkuvasti uusia ammattilaisia alalle.
Maarakennuskoneenkuljettaja käyttää erikokoisia maarakennuskoneita muun muassa
tienrakennus-, maarakennus- ja kunnallisteknisissä töissä sekä erilaisissa ympäristö-
ja maisemointitöissä.

Maanrakennusalan koulutus on käytännönläheistä ja antaa valmiudet työskennellä maanrakennusalan monipuolisissa tuotanto- ja kunnossapitotöissä. Opiskelija saa perustaidot ja – tiedot rakennustyömaalla toimimiseen ja itsensä ammatilliseen kehittämiseen. Tutkintoon sisältyy kaksi pakollista tutkinnonosaa, Perustustyöt sekä Maanrakennustyöt. Näiden lisäksi opiskelija valitsee neljä valinnaista tutkinnon osaa, näitä ovat mm. maarakennuskoneen käyttö, raudoitus ja betonointi, maa- ja kiviainesten jalostaminen.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja koulutukseen hakeutuminen
Koulutustarkastaja Sari-Anne Myllyaho, Jyväskylän oppisopimuskeskus

Lisätietoja tietopuolisesta koulutuksesta
kouluttaja Eija Kinnunen-Likola ja koulutuspäällikkö Pasi Räty, Jyväskylän aikuisopisto