Valitse ao-oppilaitos
Rakennusalan perustutkinto

Jyväskylän oppisopimuskeskus järjestää rakennusalan perustutkintokoulutusta oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Jyväskylän aikuisopiston kanssa.

Kohderyhmä
Talonrakennusalan monipuolisista töistä kiinnostuneet, riittävän terveyden omaavat henkilöt.

Kuvaus
Toimiva rakennettu ympäristö on nykyaikaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin perusta. Rakennettu ympäristö muodostaa 73% kansallisvarallisuudestamme ja on keskeinen osa kulttuuriperintöämme. Rakennusalalla on merkittävä taloudellinen vaikutus yhteiskuntaan, sen toimintoihin ja ympäristöön. Alan toimintojen yhteisarvo oli vuonna 2012 noin 28,6 mrd euroa. Ala työllistää noin 170 000 henkilöä, eli merkittävän osan työssäkäyvästä väestöstä.

Isot rakennusliikkeet tarjoavat työmahdollisuuksia mm asunto- ja teollisuusrakentamisessa sekä varsinkin alihankintaketjuissa kapeamman sektorin erikoisosaamisessa. Useat pienemmät yritykset ovat keskittyneet korjausrakentamiseen, jossa painottuu alan monitaitoisuus.

Rakennusalan perustutkinto antaa valmiudet työskennellä talonrakennusalan monipuolisissa työtehtävissä. Tutkinto koostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta Perustustyöt sekä Runkotyöt. Näiden osien lisäksi tutkinnon suorittaja valitsee neljä valinnaista osaa, joissa voi suunnata oman mielenkiintonsa mukaisesti esim. sisustuskirvesmiehen tehtäviin, laatoitus- tai muuraustöihin tai rakennustyöntekijän tehtäviin. Vaihtoehtoisesti voidaan valita jopa kaksi tutkinnon osaa soveltuvasta muusta tutkinnosta kuten esim. Märkätilojen vedeneristys, Korjausrakennusmaalaus jne.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja koulutukseen hakeutumisesta:

Koulutustarkastaja Olli Hämäläinen, Jyväskylän oppisopimuskeskus

Lisätietoja tietopuolisesta koulutuksesta:

Kouluttaja Paavo Hirvonen, Jyväskylän aikuisopisto