Valitse ao-oppilaitos

Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoJyväskylän oppisopimuskeskus järjestää psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintokoulutuksen oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Jyväskylän aikuisopiston kanssa.

Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinnon suorittajalta edellytetään vähintään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen perustutkinnon tai vastaavan tutkinnon tasoisia tietoja ja taitoja sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä työkokemusta psykiatrisen hoidon tutkinnon osien aloilta.

Tutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa psykiatrisen hoidon erityistä osaamista vaativissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Työtä tehdään perus- ja erikoissairaanhoidon yksiköissä sekä yksityisissä ja yhteisöjen ylläpitämissä psykiatrisia hoito- ja kuntoutuspalveluja tuottavissa yksiköissä sekä avo- että laitosolosuhteissa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja koulutukseen hakeutuminen:

Koulutustarkastaja Krista Hanski, Jyväskylän oppisopimuskeskus

Lisätietoja tietopuolisesta koulutuksesta:

Kouluttaja Annukka Heimonen, Jyväskylän aikuisopisto