Valitse ao-oppilaitos
Päihdetyön ammattitutkinto

Jyväskylän oppisopimuskeskus järjestää päihdetyön ammattitutkintokoulutuksen oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Jyväskylän aikuisopiston kanssa.

Päihdetyön ammattitutkinto soveltuu henkilöille, joilla on vähintään perustiedot ja taidot sekä muutaman vuoden kokemus työskentelystä päihdeasiakkaiden kanssa sekä henkilöille, jotka täyttävät opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilavaatimukset.

Kuvaus
Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on valmis, kun kaikki neljä tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti.

Pakolliset tutkinnon osat:
Päihdetyön ammattilaisena toimiminen
Päihdetyön asiakastyössä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat:
Kuntouttavassa päihdehoidossa toimiminen
Ehkäisevässä päihdetyössä toimiminen
Haittoja vähentävässä päihdetyössä toimiminen
Yrittäjänä toimiminen päihdetyössä

Päihdetyön ammattitutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa sosiaali- ja terveysalan tai muissa päihdetyön osaamista vaativissa tehtävissä, esim. asumispalveluissa, kotihoidossa, päivätoimintakeskuksissa, polikliinisissa yksiköissä, päihdehuollon kuntoutusyksiköissä, sairaaloissa, terveyskeskuksissa, lastensuojelussa, nuorisotyössä, mielenterveystyössä, diakoniatyössä sekä järjestöissä ja vapaaehtoistoiminnassa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja koulutukseen hakeutuminen

Koulutustarkastaja Krista Hanski, Jyväskylän oppisopimuskeskus

Lisätietoja tietopuolisesta koulutuksesta

Kouluttaja Jyrki Veistämö, Jyväskylän aikuisopisto