Valitse ao-oppilaitos
Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto

Jyväskylän oppisopimuskeskus järjestää metsäkoneenkuljettajan ammattitutkintokoulutuksen oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Jämsän ammattiopiston kanssa.


Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinnon suorittanut osaa metsien käsittelyn ja puutavaran varastoinnin, osaa paikantaa leimikon ja osaa turvata metsäluonnon monimuotoisuuden muun muassa ottamalla työskentelyssään huomioon tiettyjä elinympäristöjä. Hän osaa työskennellä hakkuukoneella tai kuormatraktorilla. Tutkinnon suorittanut osaa valinnoistaan riippuen työskennellä lisäksi energiapuun korjuukoneella, tehdä metsänhoitotöitä koneellisesti, tehdä metsänparannustöitä koneellisesti tai tehdä työkoneen siirtokuljetuksia. Työkoneen siirtokuljetus -osan suorittanut osaa valmistella koneen siirtokuljetuskelpoiseksi, osaa tarkistaa siirtoauton ja kuormata koneen autoon, varustella siirtoauton ja sitoa kuorman sekä kuljettaa konetta siirtoautolla.

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä metsäkoneenkuljettajana.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja koulutukseen hakeutuminen

Koulutustarkastaja Olli Hämäläinen, Jyväskylän oppisopimuskeskus

Lisätietoja tietopuolisesta koulutuksesta

Opettaja Markus Seppänen, Jämsän ammattiopisto