Valitse ao-oppilaitos
Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto

ONNISTU ESIMIEHENÄ!

Jyväskylän oppisopimuskeskus järjestää yhteistyössä Jyväskylän aikuisopiston kanssa Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen oppisopimuskoulutuksena.

Koulutuksen myötä syvennät osaamistasi, ja hankit laaja-alaiset taidot esimiehenä toimimiseen. Koulutuksen myötä osaat suunnitella, johtaa ja organisoida toimintaa. Tule kehittämään osaamistasi ja saamaan varmuutta päivittäiseen johtamiseen.

Koulutuksen toteutus

  • Pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa.
  • Koulutus sisältää lähiopetuspäiviä, joilla täydennetään tietoperustaa.
  • Koulutuksen käynnistyy syksyllä 2016.
  • Osallistujalla tulee olla omalta työpaikaltaan työpaikkakouluttaja, joka ohjaa häntä kehittymisen polulla.


Tutkinnon suorittaminen

  • Ammattitaito osoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävissä, tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisesti.
  • Tutkinto koostuu kolmen pakollisen ja yhden valinnaisen tutkinnon osien tutkintotilaisuuksista ja niiden jälkeen pidettävistä tutkinnon osan arviointitilaisuuksista.
  • Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen tutkinnon suorittamisen suunnitelma.


Kustannukset

Koulutus on oppisopimusopiskelijalle ilmainen, lukuun ottamatta tutkintomaksua 58€.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja hakeutuminen 31.8.2016 mennessä

Koulutustarkastaja Kaisu Kyllästinen, Jyväskylän oppisopimuskeskus

Lisätietoja tietopuolisesta koulutuksesta

Kouluttaja Birgit Härkönen, Jyväskylän aikuisopisto
Kouluttaja Pia Särkkä, Jyväskylän aikuisopisto