Valitse ao-oppilaitos
Liikunnan ammattitutkinto

Jyväskylän oppisopimuskeskus järjestää  liikunnan ammattitutkintokoulutuksen oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Jämsän ammattiopiston kanssa.

Tutkinnon suorittanut osaa toimia liikuntaympäristöissä ja ohjata eri-ikäisiä ihmisiä liikkumaan, noudattaa alaa ja työtään ohjaavia säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita, noudattaa eettisiä periaatteita, edistää liikuntaympäristössä liikkujien turvallisuutta ja työturvallisuutta, huolehtii omasta työ- ja toimintakyvystään, osaa suunnitella terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa, osaa edistää liikuntaharrastusta, osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa, osaa arvioida ja edistää liikuntasuunnitelmien toteutumista. Tutkinnon suorittaja, joka on valinnut yksilöllinen liikunnanohjaus -tutkinnon osan, osaa luoda luottamuksellisen asiakassuhteen ja kartoittaa asiakkaan yksilölliset liikuntatarpeet. Tutkinnon suorittaja, joka on valinnut liikuntataitojen ohjaaminen -tutkinnon osan, osaa suunnitella ja kartoittaa liikuntataitojen ohjaamista sekä edistää ja seurata taitojen oppimista. Tutkinnon suorittaja, joka on valinnut liikunta- ja ohjelmapalvelujen ohjaajana toimiminen -tutkinnon osan, osaa suunnitella liikunta- ja ohjelmapalveluissa käytettäviä liikuntamuotoja ja ohjata niitä. Tutkinnon suorittaja, joka on valinnut liikuntajärjestöissä toimiminen -tutkinnon osan, osaa suunnitella ja organisoida liikuntajärjestötoimintaa toteuttaen järjestön toimintastrategiaa. Tutkinnon suorittaja, joka on valinnut liikunnan tuotteistaminen, -tutkinnon osan, osaa suunnitella, toteuttaa ja kehittää liikuntatuotetta ta -palvelua sekä markkinoida ja myydä sitä. Tutkinnon suorittaja, joka on valinnut liikuntayrittäjänä toimiminen -tutkinnon osan, osaa arvioida omia yrittäjäominaisuuksiaan, laatia liiketoiminta-, markkinointi-ja myyntisuunnitelmat sekä verkostoitumiskartoituksen

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä liikunnan suunnittelu- ja ohjaustehtävissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja koulutukseen hakeutuminen:

Koulutustarkastaja Elina Malinen, Jyväskylän oppisopimuskeskus

Lisätietoja tietopuolisesta koulutuksesta:

 Opettaja Nina Mäki, Jämsän ammattiopisto