Valitse ao-oppilaitos
Liikunnan ammattitutkinto

Oppimisen iloa liikunnan avulla!

Jyväskylän oppisopimuskeskus järjestää Liikunnan ammattitutkintokoulutuksen yhteistyössä Suomen Urheiluopiston kanssa. Koulutus on kohdennettu varhaiskasvatuksen työtehtävissä toimiville. Oppisopimus edellyttää voimassa olevan työsuhteen koulutuksen ajalle.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä lasten liikunnan erityisosaamista varhaiskasvatuksessa. Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida liikuntakasvatusta lapsen kokonaiskehityksen ja yksilöllisyyden huomioon ottaen. Tutkinnon suorittanut osaa laatia lapsiryhmälle ja lapselle terveyttä edistävän liikuntasuunnitelman sekä seurata ja arvioida liikunnan vaikutuksia. Hän tietää monipuolisen liikkumisen merkityksen ja osaa edistää liikuntataitojen oppimista monipuolisin menetelmin. Tavoitteena on luoda liikuntamyönteistä toimintakulttuuria ja kehittää arjen pedagogiikkaa.

Koulutuksen yhteydessä suoritetaan seuraavat tutkinnon osat:

Liikunnan ammattilaisena toimiminen
Liikkumaan ohjaaminen
Yksilöllinen liikunnanohjaus
Liikuntataitojen ohjaaminen

Koulutuksen kesto

Tammikuusta 2016 syyskuuhun 2017. Sisältää 13 lähiopiskelupäivää Jyväskylässä ja 8 Vierumäellä.
Koulutus alkaa 8.1.2016.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen työtehtävissä toimiville lastentarhanopettajille ja lastenhoitajille,
joilla on motivaatiota kehittyä liikuntakasvattajina.

Lisätietoja ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen 4.12.2015 mennessä

Koulutustarkastaja Elina Malinen, Jyväskylän oppisopimuskeskus

Lisätietoja tietopuolisesta koulutuksesta

Anne Metsovirta, Suomen Urheiluopisto 
puh. 040 823 9833, anne.metsovirta(at)vierumaki.fi
           

Liikunnan ammattitutkinto -esite