Valitse ao-oppilaitos
Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus -osaamisalaopinnot valmiille lähihoitajille

Varhaiskasvatuksessa sekä pienten koululaisten kanssa toimiville lähihoitajille täsmäkoulutusta omaan työhön!

Tarjoamme oppisopimuskoulutusta työntekijöille, joilla on lähihoitajan koulutus, mutta osaamisalana jokin muu kuin lasten ja nuorten hoito ja kasvatus.

Koulutus alkaa syyskuussa 2016 ja kestää yhdeksän kuukautta. Koulutus on suunniteltu työelämän tarpeisiin. Opintoihin liittyvä kehittämistyö kohdentuu arkipäivän työhön ja työyksikön toimintaan.

Koulutuksen tavoitteet

  • syventää lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen liittyvää tietopuolista osaamista
  • päivittää valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa, kasvatusta ja ohjausta
  • monipuolistaa tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoidon, kasvatuksen ja kuntoutuksen menetelmiä
  • saada välineitä kasvatuskumppanuuteen
  • vahvistua oman työn ja työyhteisön toiminnan kehittämisessä
  • verkostoituminen muiden alan ammattilaisten kanssa

 

Koulutuksen toteutus

  • Pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Työpaikkaohjaaja tukee ja ohjaa osallistujaa kehittymisen polulla.
  • Koulutuksessa huomioidaan osallistujien yksilölliset sekä ryhmän yhteiset kehittymistarpeet.
  • Tietopuolisen koulutuksen 12 lähipäivää tukee ja täydentää oppimista työpaikalla.

 

Kustannukset
Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta lukuun ottamatta 58 € tutkintomaksua.

Koulutuksen järjestää Jyväskylän oppisopimuskeskus yhteistyössä Jyväskylän aikuisopiston kanssa.

 

Lisätietoja ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen 12.8.2016 mennessä.
Susanna Miettunen, Jyväskylän oppisopimuskeskus

Lisätietoja tietopuolisen koulutuksen sisällöstä ja tutkinnon suorittamisesta
Kati Kaulio-Kuikka, Jyväskylän aikuisopisto