Valitse ao-oppilaitos

Laitoshuoltajan ammattitutkinto

Jyväskylän oppisopimuskeskus järjestää laitoshuoltajan ammattitutkintokoulutuksen oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Jyväskylän aikuisopiston kanssa.

Koulutus on tarkoitettu puhtauspalvelualalla työskenteleville henkilöille, joilla on vahva kokemus siivoustyöstä ja puhtauspalvelualasta, mutta joilta laitoshuoltajan ammattitutkinto vielä puuttuu. Myös koti-, laitostalous- ja puhdistuspalvelun perustutkinnon tai muun puhdistuspalvelualan koulutuksen suorittaneet voivat hakea koulutukseen. Koulutukseen voi hakea myös, jos on pitkä työkokemus siivousalalta, vaikka varsinainen koulutus puuttuu.

Tutkinnon suorittaneet ovat puhdistuspalvelualan ammattilaisia, jotka voivat työskennellä laitosten ja yritysten puhtaanapitotehtävissä sekä valitsemiensa tutkinnon osien mukaisissa hoiva-, huolto- tai palvelutehtävissä.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja koulutukseen hakeutuminen:

Koulutustarkastaja Kaisu Kyllästinen, Jyväskylän oppisopimuskeskus

Lisätietoja tietopuolisesta koulutuksesta:

Kouluttaja Tuula Pekkarinen, Jyväskylän aikuisopisto