Valitse ao-oppilaitos
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Jyväskylän oppisopimuskeskus järjestää sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Jyväskylän aikuisopiston kanssa.

Sosiaali- ja terveysalalla työskentelet eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ihmisten parissa. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet toimia monipuolisesti ihmisten kasvuun, hoitoon ja huolenpitoon sekä kuntoutumiseen liittyvissä tehtävissä. Työssä lähtökohtana on asiakkaan tai potilaan kohtaaminen kokonaisvaltaisesti. Työ vaatii tietopuolista, käytännöllistä ja persoonallista otetta työskentelyyn. sinun tulee olla sosiaalinen, vastuuntuntoinen ja palveluhenkinen. Paineensietokykyä tarvitaan vaikeissakin tilanteissa.

Lähihoitajana voit työskennellä osaamisalastasi riippuen esim. päivähoidossa, sairaankuljetuksessa, kotihoidossa, palvelutaloissa, sairaaloissa, hammashoitoloissa sekä muissa hoito- ja palveluyksiköissä.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja koulutukseen hakeutuminen

Koulutustarkastaja Elina Malinen, Jyväskylän oppisopimuskeskus
Koulutustarkastaja Susanna Miettunen, Jyväskylän oppisopimuskeskus

Lisätietoja tietopuolisesta koulutuksesta 

Kouluttaja Helena Taskinen, Jyväskylän aikuisopisto

Jämsän seudun osalta tietoja oppisopimuskoulutuksesta, koulutukseen hakeutumisesta ja tietopuolisesta koulutuksesta:

Koulutustarkastaja Kaisu Kyllästinen, Jyväskylän oppisopimuskeskus

Opettaja Maria Sissonen, Jämsän ammattiopisto