Valitse ao-oppilaitos
Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Jyväskylän oppisopimuskeskus järjestää lähiesimiestyön ammattitutkintokoulutuksen oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Jyväskylän aikuisopiston kanssa. Koulutuksen kesto on 19 kk, 4.4.2017 - 31.10.2018.

Tutkinnon suorittaneen osaaminen 

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneella on osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä sekä perehdyttää työntekijöitä tai opiskelijoita työpaikkaan ja tehtäviin. Tutkinnon suorittaneilla on hyvät viestinnälliset valmiudet ja hän osaa kehittää työryhmänsä toimintaa. Hänellä on perustiedot esimiestyöstä.Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen tutkinnon suorittajalla on erityistä osaamista asiakkuuksien vahvistamiseksi, toiminnan kannattavuuden parantamiseksi tai henkilöstötyön kehittämiseksi omassa työryhmässä. Tutkinnon suorittanut on voinut hankkia valmiuksia myös jonkin työhönsä liittyvän kehittämishankkeen suunnittelussa.

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittanut voi toimia päivittäisjohtamisen tehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehenä tai työryhmänsä vetäjänä

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja koulutukseen hakeutuminen

Koulutustarkastaja Annukka Norontaus, Jyväskylän oppisopimuskeskus

Lisätietoja tietopuolisesta koulutuksesta

Kouluttaja Johanna Ärling, Jyväskylän aikuisopisto