Valitse ao-oppilaitos
Kuolevan ihmisen hoitaminen -oppisopimuskoulutus 12.9.2017 - 31.1.2018

Jyväskylän oppisopimuskeskus järjestää yhteistyössä Jyväskylän aikuisopiston kanssa Kuolevan ihmisen hoitaminen –oppisopimuskoulutuksen. Koulutus alkaa syyskuussa 2017.

Koulutuksen tavoitteet

 • Osaamisen päivittäminen ja syventäminen kuolevan ihmisen hoidossa.
 • Kuolevan ihmisen hoidon kehittäminen omassa työssä sekä työyhteisössä.
 • Verkostoituminen muiden alan ammattilaisten kanssa ja kokemuksista yhdessä oppiminen.

 

Koulutuksen toteutus

 • Huomioidaan osallistujien yksilölliset sekä ryhmän yhteiset kehittämistarpeet.
 • Opitaan työssä kehittämällä omaa työtä ja työyksikön toimintaa. Nimetty työpaikkaohjaaja tukee ja ohjaa osallistujaa kehittymisen polulla.
 • Tietopuolisen koulutuksen lähipäivät (6 päivää) tukevat ja täydentävät oppimista työpaikoilla.
 • Oppimistehtävät varmistavat tietopuolisen koulutuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen nivoutumisen toisiinsa.
 • Kehittämistehtävä kohdentuu arkipäivän hoitotyöhön ja työyksikön toimintaan.
 • Koulutuksen tarkempi sisältö esitteessä.

 

Kustannukset

 • Tutkintomaksu 58€.
 • Lähiopetuspäivät ovat osallistujille palkallisia päiviä.

 

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja hakeutuminen koulutukseen 11.8.2017 mennessä
Koulutustarkastaja Krista Hanski
Jyväskylän oppisopimuskeskus
puh. 040 341 5191
krista.hanski@jao.fi

Lisätietoja tietopuolisen koulutuksen sisällöstä ja tutkinnon osan suorittamisesta
Kouluttaja Niina Mäkelä
Jyväskylän aikuisopisto
puh. 040 341 6350
niina.makela@jao.fi