Valitse ao-oppilaitos
Koneistajan ammattitutkinto
Jyväskylän oppisopimuskeskus järjestää koneistajan ammattitutkintokoulutuksen oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Jyväskylän aikuisopiston kanssa.

Koneistajan ammattitutkinnon suorittanut osaa työstää monimuotoisia kappaleita tarvittaessa erittäin mittatarkasti ja pinnanlaadultaan ja viimeistelyltään korkeatkin laatuvaatimukset täyttäviksi. Hän osaa lastuavan työstön teoreettiset perusteet sekä eri materiaalien lastuttavuudet ja tähän liittyvät terien ja työstöarvojen valinnat. Työstökoneen käyttötaitojen lisäksi koneistajan ammattitutkinnon suorittanut osaa kiinnittää työstettävän kappaleen ja ohjelmoida työstötapahtumat. Hän hallitsee työkokonaisuuden itsenäisesti työpiirustuksista valmiiksi laatuvaatimukset täyttäväksi kappaleeksi. Hän osaa laadunvarmennusmittaukset niin, että valmiille kappaleelle määritellyt mitta-, muoto- ja sijaintitoleranssit sekä pinnanlaatuvaatimukset todentuvat työpiirustusten vaatimusten mukaisesti. Hän osaa toimia työyhteisössä yritystoiminnan toimintatavoilla kustannustehokkaasti ja tuottavasti huolehtien työsuojelusta, työhyvinvoinnista, ympäristönsuojelusta ja kaikissa tilanteissa työturvallisuudesta.

Koneistajan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia mm. metallituoteteollisuuden ja sen alihankintakonepajojen työstökoneiden käyttäjänä.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja koulutukseen hakeutuminen:

Koulutustarkastaja Sari-Anne Myllyaho, Jyväskylän oppisopimuskeskus

Lisätietoja tietopuolisesta koulutuksesta:

 Kouluttaja Sami Ahonen, Jyväskylän aikuisopisto