Valitse ao-oppilaitos
Kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinto

Jyväskylän oppisopimuskeskus järjestää kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkintokoulutuksen oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Jyväskylän aikuisopiston kanssa. Koulutus käynnistyy syksyn 2016 aikana.

Koulutuksen kohderyhmä ja tavoite

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat tiiminvetäjinä tai palveluohjaajina tai
esimiesasemassa. Eduksi katsotaan kokemus kiinteistön yleishoidon ja puhtaanapidon palvelutehtävistä
ja huoltotöistä sekä alan työvälineiden, -materiaalien ja menetelmien hallinta. Tutkinnon suorittaja toimii
joko kiinteistön teknisten järjestelmien toimintakunnon ylläpitoon liittyvissä tehtävissä ja pystyy
vastaamaan siitä, että kohteessa tehdään tarvittavat LVI-tekniset käyttö- ja hoitotoimenpiteet tai
vaihtoehtoisesti työskentelee kiinteistön yleisen toimintakunnon ylläpitoon liittyvissä tehtävissä tai
toimitilahuoltajan tehtävissä, joissa vastaa kiinteistön puhtaanapitoon liittyvistä töistä.

Koulutuksen toteutus

  • Pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. 
  • Koulutus sisältää 12 lähiopetuspäivää mukaan lukien yrityskohtaiset ohjauskäynnit.
  • Osallistujalla tulee olla omalta työpaikaltaan työpaikkakouluttaja, joka ohjaa ja sparraa häntä kehittymisen polulla.
  • Koulutuksen tarkempi sisältö löytyy esitteestä

 

Kustannukset

Koulutus on oppisopimusopiskelijalle ilmainen, lukuun ottamatta tutkintomaksua 58€.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja koulutukseen hakeutuminen:

Koulutustarkastaja Olli Hämäläinen, Jyväskylän oppisopimuskeskus

Lisätietoja tietopuolisesta koulutuksesta:

Koulutuspäällikkö Petri Hagman, Jyväskylän aikuisopisto
Kouluttaja Soile Rinkinen, Jyväskylän aikuisopisto