Valitse ao-oppilaitos
Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto

Jyväskylän oppisopimuskeskus järjestää kiinteistöpalvelujen ammattitutkintokoulutuksen oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Jyväskylän aikuisopiston kanssa. Koulutus käynnistyy joulukuussa 2016.

Tutkinnon suorittanut hoitaa itsenäisesti kiinteistöpalveluihin liittyvät kiinteistöjen LVI-teknisten järjestelmien toiminnan varmistamiseen, kiinteistön yleisen käyttökunnon ylläpitoon tai toimitilahuoltoon kuuluvat työtehtävät. Valinnaisten tutkinnon osien kautta tutkinnon suorittaja voi painottaa osaamistaan monipalveluiden suuntaan, ts. valita osaamista täydentämään muita kuin perinteisesti kyseiselle osaamisalalle tyypillisiä tutkinnon osia. Hän toimii joko kiinteistön teknisten järjestelmien toimintakunnon ylläpitoon liittyvissä tehtävissä ja pystyy vastaamaan siitä, että kohteessa tehdään tarvittavat LVI-tekniset käyttö- ja hoitotoimenpiteet,tai vaihtoehtoisesti työskentelee kiinteistön yleisen käyttökunnon ylläpitoon liittyvissä tehtävissä. Tällöin hän pystyy vastaamaan kiinteistön ulkoalueiden ympärivuotisesta puhtaanpidosta, kiinteistön käyttöolosuhteiden pitämisestä halutulla tasolla ja tähän liittyvistä pienimuotoisista korjaustoimenpiteistä. Hän voi myös työskennellä toimitilahuoltajan tehtävissä, joihin kuuluvat kiinteistön puhtaana pitoon liittyvät työt.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja koulutukseen hakeutuminen:

Koulutustarkastaja Olli Hämäläinen, Jyväskylän oppisopimuskeskus

Lisätietoja tietopuolisesta koulutuksesta:

Kouluttaja Soile Rinkinen, Jyväskylän aikuisopisto