Valitse ao-oppilaitos
Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto

Jyväskylän oppisopimuskeskus järjestää kehitysvamma-alan erikoisammattitutkintokoulutuksen oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Jyväskylän aikuisopiston kanssa.

Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu kehitysvammapalveluissa toimiville työntekijöille, joilla on vähintään sosiaali- ja /tai terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot, työkokemusta alalta sekä syventäviä ja täydentäviä opintoja alalta.

Tutkinto antaa laaja-alaiset valmiudet alan erikoisosaamiseen ja kehittämiseen.

Tutkinnon pakolliset osat:
Ammatillinen toimiminen kehitysvamma-alalla
Toimiminen palvelujärjestelmässä ja työyhteisössä

Valinnaiset osat, joista on valittava kaksi:
Ikääntyneen kehitysvammaisen ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Vaikea- ja monivammaisen henkilön osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
Autistisen henkilön osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen
Yrittäjyys

Oppisopimuskoulutuksella opiskelu edellyttää, että opiskelijalla on työpaikka, jossa voi työskennellä kehitysvammaisten parissa tai että hän työskentelee yrittäjänä

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja koulutukseen hakeutuminen

Koulutustarkastaja Krista Hanski, Jyväskylän oppisopimuskeskus

Lisätietoja tietopuolisesta koulutuksesta

Kouluttaja Leena Elomaa, Jyväskylän aikuisopisto