Valitse ao-oppilaitos

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto, tutkinnon osa: yksilöllinen tuki ja hoito


Jyväskylän oppisopimuskeskus järjestää kehitysvamma-alan lisäkoulutuksen oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Jyväskylän aikuisopiston kanssa. Koulutus on tarkoitettu kehitysvamma-alan työkokemusta omaaville hoito- ja ohjausalan ammattilaisille. Koulutus on osa kehitysvamma-alan ammattitutkintoa.

Kokonaisuuteen sisältyy Yksilöllinen tuki ja hoito -tutkinnon osan valmistava koulutus ja tutkintotilaisuus. Koulutuksen tavoitteena on päivittää ja syventää kokonaisvaltaista osaamista kehitysvammaisen henkilön osallisuutta edistävässä ja aktiivisessa tuessa.

Koulutus ajoittuu syyskuun 2014 ja maaliskuun 2015 väliselle ajalle sisältäen 9 lähiopiskelupäivää. Koulutuksen aloitusinfo on elokuussa 2014. Ennen koulutuksen alkua osallistujat tekevät ennakkotehtävänä oman osaamistarvekartoituksensa sekä
valmistelevat oman työyhteisön asiakkaan kuvauksen.

Lisätietoa ja hakeutuminen koulutukseen:

Koulutustarkastaja Milja Manninen, Jyväskylän oppisopimuskeskus

Lisätietoja tietopuolisesta koulutuksesta:

Koulutuspäällikkö Riitta Saarinen, Jyväskylän aikuisopisto

Kouluttaja Helena Koskimies, Jyväskylän aikuisopisto