Valitse ao-oppilaitos
Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Jyväskylän oppisopimuskeskus järjestää kehitysvamma-alan ammattitutkintokoulutuksen oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Jyväskylän aikuisopiston kanssa. 

Koulutus on tarkoitettu kehitysvamma-alalla toimiville tai alle aikoville työntekijöille, joiden tutkintoon ei ole kuulunut kehitysvamma-alan opintoja ja joilla on vähintään sosiaali- tai terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot. Koulutukseen voivat hakeutua myös pitkään alalla toimineet, ilman tutkintoa olevat työntekijät.

Tutkinnon pakolliset osat:
Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla
Hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja toimintakyvyn havainnointi ja arviointi
Yksilöllinen tuki ja hoito

Tutkinnon valinnaiset osat:
Tasa-arvoinen vuorovaikutus ja kommunikointi
Arkielämän taitojen edistäminen ja oppimisen tukeminen
Yhteistyö perheen ja moniammatillisen työryhmän ja verkostojen kanssa
Sosiokulttuurinen työ kehitysvamma-alalla

Tutkinnon vapaaehtoiset osat:
Yrittäjyys

Oppisopimuskoulutuksella opiskelu edellyttää, että opiskelijalla on työpaikka, jossa voi työskennellä kehitysvammaisten henkilöiden parissa tai että hän työskentelee yrittäjänä.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja koulutukseen hakeutuminen

Koulutustarkastaja Krista Hanski, Jyväskylän oppisopimuskeskus

Lisätietoja tietopuolisesta koulutuksesta

Kouluttaja Leena Elomaa, Jyväskylän aikuisopisto