Valitse ao-oppilaitos

Kasvatuskumppanuus kannattelee lasta – Kasvatuskumppanuuden peruskoulutus

Toimiiko kasvatuskumppanuus teidän päiväkodissanne – onko sille riittävästi aikaa ?
Tarvitsetko työkaluja vanhempien kanssa tehtävään kasvatuskumppanuus työhön ?
Onko kasvatustyössäsi hankalia, pulmallisia tilanteita – osaatko hyödyntää vasua ?

Kasvatuskumppanuuden peruskoulutuksesta saat keinoja, menetelmiä ja välineitä
kasvatuskumppanuuden toteuttamiseen vaativassa kasvatustyössäsi.

Tavoitteet

  • auttaa sinua kasvattajana pohtimaan ja tiedostamaan työssäsi oman toimintasi
    lähtökohtia ja vaikutuksia suhteessa lapseen , vanhempiin ja kasvatusyhteisöön
  • auttaa sinua toimimaan varhaiskasvatustyössä kumppanuusperusteisesti

 

Toteutus ja ajankohta

Jyväskylän oppisopimuskeskus järjestää kasvatuskumppanuuden peruskoulutuksen oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Jyväskylän aikuisopiston kanssa. Koulutus käynnistyy keväällä 2016.
Kasvatuskumppanuuskoulutus on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ( THL) kehittämä koulutusohjelma.

Kohderyhmä

Kunnallisten ja yksityisten päiväkotien ja perhepäivähoidon opetus- ja hoitohenkilöstö

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja hakeutuminen koulutukseen 18.12.2015 mennessä

Koulutustarkastaja Elina Malinen, Jyväskylän oppisopimuskeskus 

Lisätietoja tietopuolisesta koulutuksesta

Kouluttajat Kati Kaulio-Kuikka  ja Seija Viitala, Jyväskylän aikuisopisto