Valitse ao-oppilaitos
Jalkojenhoidon ammattitutkinto

Jyväskylän oppisopimuskeskus järjestää  jalkojenhoidon ammattitutkintokoulutuksen oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Jämsän ammattiopiston kanssa.

Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut hallitsee terveydenhuollon ammattihenkilöltä vaadittavan peruskoulutuksen tai kauneudenhoitoalan peruskoulutuksen tasoiset tiedot ja taidot. Hän hallitsee lisäksi täydentäviä ja syventäviä tietoja sekä riittävän työkokemuksen alalta, tuntee ja noudattaa sosiaali- ja hoitotyön etiikan ja asiakaspalvelun periaatteita sekä tuntee ihmisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintaa. Hän kohtaa asiakkaan ihmisläheisesti ja kokonaisvaltaisesti, kykenee toimimaan yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa ja luomaan yhteistyöverkostoja. Tutkinnon suorittanut osaa järjestää hoitoympäristön siistiksi, puhtaaksi ja turvalliseksi sekä huolehtii työergonomiasta, osaa suunnitella jalkojenhoitoa ja hoitotilanteen ottamalla huomioon asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesti, osaa hankkia tietoa kuuntelemalla, havainnoimalla ja palpoimalla. Hän osaa tutkia ja opastaa asiakasta hoitotilanteessa sekä ohjata itsehoitoa, hoitaa yleisimpiä alaraajojen ongelmia ja ohjaa vaativimmissa hoitotoimenpiteissä alan erikoisasiantuntijoille. Hän pystyy toimimaan oikein eri-ikäisten asiakkaiden vaativissa alaraajaongelmissa, kykenee huomioimaan asiakkaan yleistilassa tai sairaudessa tapahtuneita muutoksia ja ohjaamaan asianmukaiseen hoitoon ja osaa arvioida toimintaansa ja haluaa kehittää sitä.

Tutkinnon suorittaneet työskentelevät itsenäisinä ammatinharjoittajina tai toisen palveluksessa erilaisissa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä, esimerkiksi sairaaloissa, hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa, kuntoutuskeskuksissa, kylpylöissä, kauneushoitoloissa ja kodeissa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja koulutukseen hakeutuminen:

Koulutustarkastaja Kaisu Kyllästinen, Jyväskylän oppisopimuskeskus

Lisätietoja tietopuolisesta koulutuksesta:

Opettaja Anu Järvinen, Jämsän ammattiopisto