Valitse ao-oppilaitos

090-ao-lyseo.jpg

Johto ja kehittäminen
Jyväskylän lukiokoulutuksen tulosalueen hallinnosta vastaa koulutuskuntayhtymän johtaja Vesa Saarikoski 28.2.2018 saakka. Koulustuskuntayhtymän johtaja on rehtoreiden esimies. Lukiokoulutuksen johto- ja toimintasäännöstä ilmenevät eri toimijoiden vastuut ja valtuudet.

Jyväskylän lukiokoulutuksella on oma johtoryhmä, joka koostuu rehtoreista ja henkilökunnan edustajasta. Johtoryhmätyöskentely muodostaa toiminnallisen organisaation rungon. Sen ensisijaisena tehtävänä on toiminnan, talouden ja työn suunnittelu, kehittäminen ja seuranta. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii koulutuskuntayhtymän johtaja, joka myös nimeää johtoryhmän jäsenet.

Lukiokoulutus rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä tulevalla ns. lukio-opiskelijan vuotuisella yksikköhinnalla. Tätä kutsutaan myös opiskelijatuotoksi. Ennustetun tuottokertymän perusteella kullekin lukiolle hyväksytään talousarvio, jonka puitteissa lukio suunnittelee toimintaansa. Valtuusto asettaa vuosittain liikelaitokselle tilikauden tulostavoitteen, jonka alittaminen ei ole mahdollista. Lisäksi lukioilla on käytössään hankerahoitusta, jolla toteutetaan erilaisia kehittämishankkeita.

Jyväskylän lukiokoulutuksen johdossa työskentelee koulutuskuntayhtymän johtajan Vesa Saarikosken lisäksi johdon sihteeri Minna Puoliväli.
Jyväskylän lukiokoulutus / Tietoa meistä / Jyväskylän lukiokoulutuksen johto ja kehittäminen Tulosta sivu