Valitse ao-oppilaitos

020-ao-schildt.jpg

 LUMA-polku

Schildtin lukion Viitaniemen toimipiste tarjoaa tasokkaan ja haasteellisen opiskeluympäristön luonnontieteistä ja matematiikasta kiinnostuneille.

Lukiossamme on mahdollisuus opiskella monipuolisesti luonnontieteitä ja matematiikkaa. Tarjolla on soveltavia kursseja ja matematiikkakerho. Vuosittain järjestetään luonnontieteisiin ja matematiikkaan liittyviä teemapäiviä, vierailijoita ja vierailuja. LUMA-ryhmässä opiskellaan tavoitteellisesti matematiikkaan ja luonnontieteisiin myönteisesti suhtautuen.
Opiskelijoita ohjataan opiskelemaan biologiaa, maantiedettä, fysiikkaa, kemiaa ja pitkää matematiikkaa. Koulussa on paljon LUMA-aineiden opiskelijoita.

Koulussamme on hyvät biologian, fysiikan ja kemian laboratoriot. Opetuksessa käytetään kokeellisia ja opiskelijalähtöisiä työtapoja. Kursseja toteutetaan yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa.
Opiskelijamme ovat menestyneet hyvin erilaisissa tiedekilpailuissa, esimerkiksi kemian olympialaisissa. He ovat myös sijoittuneet hyvin lääketieteen, tekniikan ja luonnontieteiden jatko-opintopaikkoihin.

LUMA-ryhmässä luma-aineista kiinnostuneet opiskelevat samassa ryhmässä pitkää matematiikkaa ja pakolliset kemian, biologian ja fysiikan kurssit. Lisäksi innostetaan osallistumaan erilaisiin tapahtumiin ja kilpailuihin.

Schildtin lukion LUMA-linjalle haetaan kahdessa vaiheessa:

1) Hakeudutaan Schildtin lukion yleislinjalle yhteishaussa. Ainevalintakorttiin valitaan itseä kiinnostavat LUMA-aineet.
2) Valituksi tultua, kesällä paikan vastaanottamisen yhteydessä, ilmoitetaan halukkuus tulla sijoitetuksi LUMA-ryhmään (Wilman lomakkeella).

Valinta perustuu perusopetuksen päättötodistuksen keskiarvoon. Aloituspaikkoja LUMA-linjalla on 28. Voit osallistua kaikille koulun soveltaville kursseille ja muuhun lumatoimintaan, vaikka et tulisi valituksi LUMA-ryhmään.

Tervetuloa oivaltamaan yhdessä!