Valitse ao-oppilaitos

065-ao-lyseo.jpg

Poissaolot

Päivälukiot

Lukiolain mukaan opiskelija on velvollinen olemaan läsnä tunneilla. Lukion oppiaines on useimmille vaativaa, joten läsnäolo oppitunneilla on oppimistuloksen kannalta tärkeää. Riittävä läsnäolo on myös arvioinnin edellytys. Arvioinnin kannalta läsnäolo mahdollistaa positiivisen näytön tunti- ja kotityöskentelystä ja siten monipuolisemman näytön antamisen. Yleensä jatkuva näyttö toimii opiskelijan eduksi kirjallisten näyttöjen täydentäjänä.

Aiheettomat poissaolot vaikuttavat alentavasti näyttöihin, joiden perusteella kurssiarvosana annetaan. Poissaolot vaikuttavat kurssin arviointiin ja niiden jatkuessa opettaja tekee päätöksen kurssin arvostelematta jättämisestä. Tällöin kurssi on suoritettava uudelleen joko normaaliin tapaan opetukseen osallistuen tai itsenäisesti opiskellen.

Toistuva myöhästely rinnastuu selvittämättömiin poissaoloihin.

Poissaolohakemus tehdään Wilman lomakkeella. Täysi-ikäinen opiskelija tai alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltaja hakee poissaololupaa 1-5 päivän poissaoloon opiskelijan ryhmänohjaajalta ja yli 5 päivän poissaoloon rehtorilta. Wilmassa on Hakemukset ja päätökset -välilehdellä erikseen lomakkeet näihin hakemuksiin. Hakemukseen tehdään päätös Wilmassa, ja se näkyy julkaisemisen jälkeen joko opiskelijalle tai alaikäisen opiskelijan huoltajalle. Jos loma-anomusta ei ole tehty etukäteen, kyseiset poissaolot merkitään aiheettomiksi. Mikäli matka osuu koeviikolle, ei opiskelijalle järjestetä ylimääräisiä kokeita.

Mikäli opiskelija joutuu olemaan pitkään pois koulusta esim. sairauden tai jonkin muun pätevän syyn vuoksi, hän voi neuvotella kurssin suorittamisesta opettajan kanssa. Tällaisessa tapauksessa osa kurssista voidaan suorittaa itsenäisesti.

Lukioissamme on käytössä sähköinen poissaolojärjestelmä. Poissaolot syötetään Wilma ohjelmaan, josta opiskelija sekä opiskelijan huoltaja on velvollinen seuraamaan poissaoloja.

Alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltaja merkitsee poissaolon syyn ohjelmaan omilla huoltajatunnuksilla. Huoltaja voi ilmoittaa opiskelijan poissaolosta myös kuluvan päivän aikana ja aina myös seuraavan päivän osalta.

Yli 18-vuotias opiskelija toimittaa kansliaan kirjallisen luvan, jolla hän antaa huoltajalle oikeuden Wilma-tunnuksiin, jolloin huoltaja kuittaa opiskelijan poissaolot suoraan Wilmaan. Mikäli huoltajalla ei ole yli 18-vuotiaan tunnuksia käytössä, opiskelija näyttää opettajalle poissaoloja seuraavan oppitunnin aluksi huoltajan tai terveydenhoitajan/lääkärin allekirjoittaman selvityksen poissaolon syystä ja kestosta ja opettaja kuittaa selvityksen Wilmaan.

Terveydenhoitaja ei tee automaattisesti todistuksia kaikista sairauspoissaoloista. Alle viikon mittaisiin poissaoloihin (infektiotaudit) riittää ryhmänohjaajan lupa ja pidemmistä lomista tulee toimittaa lääkärintodistus. Jos opiskelijalla on paljon poissaoloja, myös lyhyempiin sairauslomiin tarvitaan terveydenhoitajan todistus. Terveydenhoitaja voi kirjoittaa sairauslomatodistuksen sairauksissa, joiden oireissa hänellä on kirjoitusoikeus.

Selvitetyt poissaolot ovat joko aiheellisia tai aiheet­tomia. Aiheellisia poissaolon syitä ovat sairaus, muu ylivoimainen este ja opettajan kanssa etukäteen sovittu poissaolo.