Valitse ao-oppilaitos

Jyväskylän lukiokoulutus_lukiotutkinto.jpg

Pakollisia, syventäviä ja soveltavia opintoja

Lukion opinnot jaetaan kolmeen osaan: pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Opiskelun ytimen muodostavat pakolliset ja syventävät kurssit, joiden sisällöt ja määrät on määritelty yhtenäisiksi valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa ja tuntijaossa. Lukion uusi tuntijako otetaan käyttöön 1.8.2016. Pakollisia kursseja opintoihin kuuluu 47-51 ja syventäviä kursseja vähintään 10. Ylioppilaskirjoitusten tehtävät perustuvat näiden kurssien sisältöihin, joten opiskelija tekee syventäviä kursseja erityisesti niistä aineista, jotka hän aikoo valita ylioppilaskirjoituksiin.

Soveltavilla kursseilla opiskelija voi painottaa opintojaan haluamallaan tavalla. Niiden tarjonta riippuu koulun painotuksista. Soveltavat kurssit voivat muodostaa oman oppimääränsä tai liittyä johonkin oppiaineeseen. Kursseja voi suorittaa omassa tai muissa lukioissa tai muissa oppilaitoksissa tarpeellisen määrän. Näillä kursseilla voi edetä pidemmälle valitsemassaan aineessa tai opiskella esimerkiksi musiikkia, ilmaisua, urheilua, taiteita, yrittäjyyttä, ilmailua jne.

Lukio on suoritettu, kun vähintään 75 kurssia on tehty vaatimusten mukaisesti. Kurssimäärälle ei ole ylärajaa.

 

Opinnot 2-4 vuotta - valtakunnallinen tuntijako, otetaan käyttöön 2016

Aine tai
aineryhmä
Pakolliset kurssit
47–51 kurssia
Syventävät kurssit
väh. 10 kurssia
Soveltavat kurssit
opiskelijan valinnan mukaan
Äidinkieli ja kirjallisuus
6 3

Kielet


Tarjolla esimerkiksi
A-kieli
6
2
B-kieli
5 2 kaikkien lukioaineiden
Muut kielet (B2 ja B3)
- 8+8
kurssit
MatematiikkaYhteinen opintokokonaisuus
1    
Lyhyt oppimäärä
5
2
Jyväskylän ammatti-
Pitkä oppimäärä
9
3
opiston vaihtojaksot
Ympäristö ja luonnontieteetBiologia
2
3
Yrittäjyysopinnot
Maantiede
1
3

Fysiikka
1
6
Korkea-asteen
Kemia
1
4
kurssit
Humanistis- yhteiskunnalliset tieteet
     
Filosofia 2
2 Osaamisen
Psykologia
1
4 tunnustaminen
Historia
3 3
Yhteiskuntaoppi
3 1
Uskonto tai elämänkatsomustieto
2 4
Terveystieto
1 2
Taito- ja taideaineet      
Liikunta
2 3  
Musiikkki* 1 tai 2
2  
Kuvataide* 1 tai 2
2  

     
Opinto-ohjaus
2 0  
Teemaopinnot - 3  

 

 

 

 

Opinnot 2-4 vuotta - valtakunnallinen tuntijako, vanha

Aine tai
aineryhmä
Pakolliset kurssit
47–51 kurssia
Syventävät kurssit
väh. 10 kurssia
Soveltavat kurssit
opiskelijan valinnan mukaan
Äidinkieli ja kirjallisuus
6 3

Kielet


Tarjolla esimerkiksi
A-kieli
5
2
B-kieli
5 2 kaikkien lukioaineiden
Muut kielet (B2 ja B3)
- 16
kurssit
MatematiikkaLyhyt oppimäärä
6
2
Jyväskylän ammatti-
Pitkä oppimäärä
10
3
opiston vaihtojaksot
ReaaliaineetBiologia
2
3
Yrittäjyysopinnot
Maantiede
2
2

Fysiikka
1
7
Jyväskylän lukioiden ja
Kemia
1
4
Jyväskylän ammatti-
Uskonto tai elämänkatsomustieto
3
2
opiston
Filosofia
1
3
"ilmaisutaidosta
Psykologia
1
4
elämäntaito"
Historia
4
2
-opinnot
Yhteiskuntaoppi
2
2

Taito- ja taideaineet      
Liikunta
2 3  
Musiikkki* 1 tai 2
 3  
Kuvataide* 1 tai 2
3  
Muut aineet
     
Terveystieto
1 2  
Opinto-ohjaus 1 1  

Jyväskylän lukiokoulutus / Opiskelu / Pakolliset, syventävät ja soveltavat opinnot Tulosta sivu