Valitse ao-oppilaitos

034-ao-schildt.jpg

Osaamisen tunnustaminen

Päivälukiot

Jyväskylän yhteisessä lukiossa opiskelijalla on oikeus sisällyttää opintoihinsa muissa lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa suoritetut opinnot siltä osin kuin ne vastaavat lukio-opintojen sisältöjä ja tavoitteita. Opiskelijan tulee ennen opintojensa aloittamista tarkistaa yhdessä opinto-ohjaajan kanssa kyseisten opintojen vastaavuudet. Muissa lukioissa suoritetut kurssit hyväksytään valtakunnallisiin pakollisiin tai syventäviin tai koulukohtaisiin soveltaviin kursseihin.

Muissa oppilaitoksissa suoritetut kurssit voidaan hyväksyä koulukohtaisiin soveltaviin kursseihin tai osaksi lukion oppimäärän suorittamista. Edellä mainituissa tapauksissa opiskelijalle annetaan kursseista S-merkintä (suoritettu).

Ulkomailla suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi, jos ne ovat tavoitteiltaan ja sisällöltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Arvosanan määrittelyä varten pitää olla todistukset opinnoista, ja tarvittaessa voidaan edellyttää lisänäyttöjä.

Maahanmuuttajaopiskelija arvioidaan suomi/ruotsi toisena kielenä vieraskielisille -oppimäärän mukaan, jos opiskelija on sen valinnut oppimääräkseen, vaikka opetusta ei olisikaan järjestetty. Äidinkielen oppimäärän mukaan suoritetut kurssit arvosanoineen luetaan hyväksi suomi toisena kielenä -opintoihin. Päättötodistukseen tulee merkintä vain yhdestä suomen kielen oppimäärästä.

Koulun ulkopuolinen toiminta voidaan hyväksilukea lukio-opintoihin, jos se vastaa opetussuunnitelman sisältöjä ja tavoitteita. Wilma-liittymästä saa kaavakkeet ja ohjeet.

Kansainvälisyyskursseja varten on erillinen lomake Wilmassa.

Yhteensä voidaan hyväksilukea korkeintaan 16 soveltavaa kurssia, jos pakollisia ja syventäviä on vähintään 57 - 61 kurssia (riippuu matematiikan oppimäärän valinnasta).

Jyväskylän yhteinen lukio

Muiden koulujen kurssitarjottimet.

Täältä löytyy myös lukioiden yhteinen kielitarjotin sekä muut yhdessä tarjotut kurssit.

Opiskelijan kannattaa myös tutustua kurssikuvauksiin ko. koulun omasta oppaasta tai kotisivuilta. Jos opiskelija aikoo opiskelle jonkin toisen koulun tarjoaman kurssin, hänen täytyy täyttää etukäteen kansliasta saatava Opiskelijan ilmoittautuminen toisen koulun kurssille –lomake ja palauttaa se henkilökohtaisesti oman koulun opinto-ohjaajalle.

Aikuislukio

Osaamisen tunnustaminen tarkoittaa sitä, että opiskelijan aiempia opintoja hyväksytään aikuislukion suorituksiksi. Opiskelijalla on oikeus muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemiseen, jos opinnot ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia.

Hyväksilukemisessa noudatetaan seuraavia käytänteitä:

  • Muussa lukiossa loppuun suoritetun oppimäärän arvosana siirretään aikuislukion päättötodistukseen, jos kyseinen oppiaine kuuluu aikuislukion opetussuunnitelmaan. Oppimäärän arvosanaan aikuislukiossa voidaan laskea sellaisetkin kurssit, jotka eivät ole aikuislukion tuntijaossa, mutta niitä ei lasketa aikuislukion vähimmäiskurssimäärään (44/48 kurssia).
  • Opiskelijan tulee pyytää muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista ennen, kuin hän aloittaa opintonsa aikuislukiossa.
  • Aikaisemmat lukio-opinnot hyväksiluetaan siten, että niistä saadut arvosanat siirtyvät aikuislukion vastaavien kurssien arvosanoiksi.
  • Ulkomailla suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin. Mikäli ne luetaan hyväksi pakollisiin kursseihin, niistä annetaan numeroarvosana. Arvosanan määrittelyn tueksi voidaan edellyttää lisänäyttöjä.
  • Hylätyllä arvosanalla arvosteltua kurssia ei voida hyväksilukea.

Arvosanojen vastaavuudet hyväksilukemisessa:

Muissa oppilaitoksissa suoritettuja opintoja hyväksiluettaessa noudatetaan niissä annettua arviointia. Jos kyseessä on lukion opetussuunnitelmassa numeroin arvioitava kurssi, arvosana muutetaan lukion arvosana-asteikolle seuraavasti:


Lukioasteikko
Asteikko 1-3
Asteikko 1-5
5 (välttävä)
1 1 (tyydyttävä)
6 (kohtalainen)
1 2 (tyydyttävä)
7 (tyydyttävä)
2 3 (hyvä)
8 (hyvä)
2 4 (hyvä)
9 (kiitettävä)
10 (erinomainen)
3 5 (kiitettävä)
Jos ei voida ratkaista, kumpaa lukion arvosanaa toisessa oppilaitoksessa suoritettu kurssi vastaa, ylempää vai alempaa, vastaavuus määritellään opiskelijan eduksi.

Opiskelija voi halutessaan suorittaa kurssit uudelleen aikuislukiossa. Tällöin parempi kurssiarvosana jää voimaan.

Jyväskylän lukiokoulutus / Opiskelu / Osaamisen tunnustaminen Tulosta sivu