Valitse ao-oppilaitos

012-ao-schildt.jpg

Opetussuunnitelma

Päivälukiot ja aikuislukio

Opetussuunnitelma ohjaa kaikkea koulussa tehtävää työtä. Opettajalle opetussuunnitelma on keskeisin käsikirja, jossa määritellään esimerkiksi:

  • koulun toiminta-ajatus ja työtä ohjaavat arvot
  • opiskeluympäristö ja työtavat
  • opiskelijan ohjaukseen liittyvät asiat
  • kieliohjelma
  • kaikkien oppiaineitten yleiset ja kurssikohtaiset tavoitteet
  • itsenäisen opiskelun periaatteet
  • arviointiin liittyvät asiat.

 

Opiskelijalle tämä kaikki näkyy jokaisella oppitunnilla, kaikilla kursseilla, ryhmänohjauksessa sekä muussa häntä koskevassa koulutyössä. Opiskelijan kurssitarjottimen suunnittelukin perustuu opetussuunnitelmaan. On tärkeää, että opiskelija huolehtii oikeuksistaan tutustumalla oman koulunsa opetussuunnitelmaan ja seuraamalla sen toteutumista.

Uudistettu opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2016. Päivälukioiden ja Aikuislukion opetussuunnitelmat perustuvat seuraaviin asiakirjoihin:

  • Aikuisten lukiokoulutuksen opetussunnitelman perusteet 2015 ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman  perusteet 2015
  • Jyväskylän lukiokoulutuksen lukioiden vanha yhteinen opetussuunnitelma (otettu käyttöön 1.8.2010)

Yleistä lukio-opinnoista

Lukion oppimäärä edellyttää 75 kurssin suorittamista, mikä kestää keskimäärin 3 vuotta. Lukion päättötodistus on edellytys ylioppilastutkintotodistuksen saamiseksi. Koulun kurssitarjonta ja useimpien opiskelijoiden opinto-ohjelman laadinta tähtäävät kolmannen vuoden keväällä suoritettavaa ylioppilastutkintoon. Lukion voi suorittaa myös 2-4 vuodessa. Jokaisen lukiolaisen kannattaa lähteä suunnittelussaan 3 vuoden tahdista, myös urheilulukiolaisen, koska tavoitteellinen valmennus vie myöhemmin yhä enemmän aikaa opiskelulta.

Lukuvuosi jakautuu kuuteen, noin kuuden viikon mittaiseen jaksoon. Kussakin jaksossa opiskelija suorittaa vähintään 3 - 4 kurssia, jotka ovat joko pakollisia, syventäviä tai soveltavia. Valtakunnallisia pakollisia kursseja on suoritettava 47 - 51 ja syventäviä vähintään 10 ja loput joko syventäviä tai soveltavia. Pääsääntöisesti yksi kurssi tulee valmiiksi yhden jakson aikana, kun sitä opiskellaan kuusi tuntia viikossa. Jotkut kurssit esimerkiksi liikunnan ja opinto-ohjauksenkurssit sekä projektikurssit on voitu hajauttaa eri jaksoille.

Kurssin oppitunnit sijoittuvat koodien/palkkien mukaisesti klo 8-16 välille. Kiinteitä koodien ajankohtia on kuusi. Osa kursseista voidaan pitää hieman poikkeavina ajankohtina.

Kunkin oppiaineen kurssit suoritetaan koulun opetussuunnitelman määräämässä järjestyksessä. Jokainen opiskelija tekee opettajien suositusten, valtakunnallisen tuntijaon, kurssitarjottimen ja kurssikertymätaulukon perusteella opinto-ohjelmansa.

Jyväskylän lukioilla on yhteinen opetussuunnitelma, jonka mukaisesti opiskelevat 1.8.2016 ja sen jälkeen aloittaneet opiskelijat.

Jyväskylän lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2016

Jyväskylän aikuislukion opetussuunitelma 2016

Opetussuunnitelmat (vanha ops)

 

Jyväskylän lukioiden uuden ja vanhan opetussuunitelman kurssien vastaavuudet 

Opetussuunnitelman vastaavuudet (uudet opsit 1.8.2016)