Valitse ao-oppilaitos

104-ao-lyseo.jpg

Opiskeluterveydenhuolto lukioissa

Lukiokoulutuksen opiskelijoille kuuluu pääasiassa maksuton terveydenhuolto. Se koskee kaikkia opiskelijoita kotikunnasta riippumatta. Terveydenhuoltopalvelut ovat maksuttomia lukuun ottamatta  yli 18-vuotiaiden sairaanhoidollisia lääkärikäyntejä.

Terveydenhuoltoon sisältyvät terveydenhoito (terveystarkastukset, rokotukset, ehkäisy- ja sukupuolitautiasiat jne.), ensiapu ja sairaanhoito, mielenterveys- ja päihdetyö sekä opiskeluympäristön terveydellisten olojen valvonta. Työstä vastaavat terveydenhoitaja ja lääkäri. 

Jyväskylän lukiokoulutuksessa opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä vastaa Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (JYTE).

Tarkempaa tietoa opiskeluterveydenhuollosta saa lukuvuoden alussa terveydenhoitajan infotilaisuudessa, ilmoitustaulujen tiedotteista sekä tämän sivun linkkien kautta JYTE:n verkkosivuilta.

Opiskeluterveydenhuoltopalvelut

Opiskeluterveydenhuolto koskee kaikkia opiskeljoita kotikunnasta riippumatta.

Terveydenhuoltoon sisältyvät:

  • terveydenhoito (terveystarkastukset, rokotukset, ehkäisy- ja sukupuolitautiasiat jne.)
  • ensiapu ja sairaanhoito
  • mielenterveys- ja päihdetyö
  • opiskeluympäristön terveydellisten olojen valvonta

 

Jyväskylän lukiokoulutuksen opiskelutervedenhuollon järjestämisestä vastaa Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (JYTE).

Jyväskylän lukiokoulutuksen opiskeluterveydenhuollon yhteystiedot ja vastaanottoajat.

Hammashuolto

Tarkempia tietoja hammashuollosta löydät suun terveydenhuollon sivuilta.

Koulukuraattori, kouluspykologit ja oppilashuollon sairaanhoitajat

Mukana turvallista ja hyvinvoivaa yhteisöä rakentamassa

Opiskeluhuolto on nuoren hyvinvointia tukevaa työtä, johon kaikki oppilaitoksessa työskentelevät aikuiset osallistuvat. Ensisijaisesti opiskelijan tukena koulussa ovat opettajat, jotka yhteistyössä opiskelijan ja huoltajien kanssa neuvottellen suunnittelevat ja toteuttavat tukitoimia. Psykologi ja kuraattori kuuluvat oppilaitoksessa opiskeluhuoltoryhmään, jonka tehtävänä on kehittää opiskeluhuoltotyötä oppilaitoksessa sekä edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta.

Opiskelijan tukena

Opiskelija saa tarvittaessa tukea kuraattorilta, psykologilta, terveydenhoitajalta, lääkäriltä tai oppilashuollon sairaanhoitajalta, joiden puoleen voi maksutta ja luottamuksellisesti kääntyä. Opiskeluhuollon toimijat työskentelevät tarvittaessa yhdessä sekä tekeävät yhteistyötä muiden nuorten palveluja tarjoavien kanssa.

Kuraattori tukee opiskelijaa silloin, kun kaveri- tai perhesuhteissa on huolia, opiskelija kokee yksinäisyyttä, opiskelu ei suju, poissaoloja kertyy paljon tai elämässä tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat opiskelijan hyvinvontiin.

Psykologi tukee opiskelijaa silloin, kun mielialaan, käyttäytymiseen tai kehitykseen liittyvät asiat huolestuttavat. Psykologi arvioi oppimisvaikeuksia ja suunnittelee tukitoimia yhdessä yhteistyössä opiskelijan, huoltajien ja opettajien kanssa.

Lukioiden koulukuraattoreiden ja psykologien yhteystiedot.

Oppilashuollon sairaanhoitaja tukee alla 18-vuotiasta ja hänen perhettään päihteisiin ja mielen hyvinvontiin liittyvissä huolissa.

Yhteystiedot

Jyväskylän kaupungin psykologipalvelut.

 

Jyväskylän lukiokoulutus / Terveys ja hyvinvointi Tulosta sivu