Valitse ao-oppilaitos

093-ao-lyseo.jpg

Sähköiset kokeet

Lukuvuoden aikana järjestämme opiskelijoillemme mahdollisuuksia Abitti -koejärjestelmän ja sähköisten kokeiden testaamiseen enemmän kuin koskaan tähän mennessä. Kokeet järjestetään pääsääntöisesti päättöviikoilla. Tällaiset koetilanteet ovat tärkeitä, sillä niiden kautta lukioidemme opiskelijat ja opettajat saavat valmiuksia ja kokemuksia sähköisten ylioppilaskirjoitusten suorittamiseen. 

Ohjeet opettajalle sähköiseen Abitti-koejärjestelmään valmistautumiseen alla.

Sähköisten kokeiden testaaminen päättöviikoilla

 • 1. palkin kokeen päivänä testaamaan pääsevät ne opettajat opiskelijoineen, joiden koe on kyseisenä päivänä ja jotka ovat ilmoittautuneet annettujen ohjeiden mukaan
 • 2. palkin kokeen päivänä testaamaan pääsevät ne opettajat opiskelijoineen, joiden koe on kyseisenä päivänä ja jotka ovat ilmoittautuneet annettujen ohjeiden mukaan,  jne.
 • Käytämme kokeissa YTL:n julkaisemaa Abitti -palvelua, jonka avulla lukiot voivat tutustua sähköisen ylioppilaskokeen järjestelyihin
 • Ilmoittautumisien perusteella testaukseen halukas opettaja rakentaa oman kurssinsa sähköisen kokeen Abitti-palveluun. Palvelu mahdollistaa tällä hetkellä jo hyvinkin monimuotoiset kokeet mm. monimediaiset aineistot
 • Toimipisteiden eTutorit ja mahdolliset datanomiharjoittelijat neuvovat ja ohjaavat mielellään opettajia sähköisten kokeiden laatimisessa.
 • Opettaja ohjeistaa kurssinsa opiskelijat sähköisiä kokeita varten kurssin aikana
 • Opettaja tulee opiskelijoidensa kanssa päättöviikolla sovittuna päivänä ja aikana siihen tilaan, jossa hänen ryhmänsä sähköinen koe on sovittu pidettävän. Kyseisessä tilassa olevien asiantuntijoiden (eTutori, joku opettaja tai ICT -palvelun henkilön) tukemana sähköinen koe käynnistetään
 • Opiskelijat suorittavat sähköisen kokeen ja opettaja voi seurata kokeen etenemistä. Kokeen jälkeen opettaja saa palvelimelta kokeiden vastaukset muistitikulle
 • Kokeen jälkeen opettaja siirtää vastaukset muistitikulta Abitti-palveluun, jonka jälkeen opettaja voi arvioida vastaukset 

 

Ilmoittautuminen ja tarkemmat ohjeet sähköisistä kokeista

 • Ohjeet opettajille ilmoittautumisesta sähköiseen Abitti-kokeeseen löytyvät Pedanet-sivuilta.
 •        

 

 
​​