Valitse ao-oppilaitos

093-ao-lyseo.jpg

Sähköiset kokeet

Lukuvuoden aikana järjestämme opiskelijoillemme mahdollisuuksia Abitti -koejärjestelmän ja sähköisten kokeiden testaamiseen enemmän kuin koskaan tähän mennessä. Kokeet järjestetään pääsääntöisesti päättöviikoilla. Tällaiset koetilanteet ovat tärkeitä, sillä niiden kautta lukioidemme opiskelijat ja opettajat saavat valmiuksia ja kokemuksia sähköisten ylioppilaskirjoitusten suorittamiseen.

 

Ohjeet opiskelijoille sähköiseen Abitti-koejärjestelmään valmistautumiseen löydät liitteenä sivun oikeasta laidasta.

 

Ohjeet opettajalle sähköiseen Abitti-koejärjestelmään valmistautumiseen alla.

Sähköisten kokeiden testaaminen päättöviikoilla

 • 1. palkin kokeen päivänä testaamaan pääsevät ne opettajat opiskelijoineen, joiden koe on kyseisenä päivänä ja jotka ovat ilmoittautuneet annettujen ohjeiden mukaan
 • 2. palkin kokeen päivänä testaamaan pääsevät ne opettajat opiskelijoineen, joiden koe on kyseisenä päivänä ja jotka ovat ilmoittautuneet annettujen ohjeiden mukaan,  jne.
 • Käytämme kokeissa YTL:n julkaisemaa Abitti -palvelua, jonka avulla lukiot voivat tutustua sähköisen ylioppilaskokeen järjestelyihin
 • Ilmoittautumisien perusteella testaukseen halukas opettaja rakentaa oman kurssinsa sähköisen kokeen Abitti-palveluun. Palvelu mahdollistaa tällä hetkellä jo hyvinkin monimuotoiset kokeet mm. tekstimuotoiset kysymykset ja vastaukset, monivalintakysymykset, jne.
 • Toimipisteiden eTutorit ja mahdolliset datanomiharjoittelijat neuvovat ja ohjaavat mielellään opettajia sähköisten kokeiden laatimisessa.
 • Opettaja ohjeistaa kurssinsa opiskelijat sähköisiä kokeita varten kurssin aikana
 • Opettaja tulee opiskelijoidensa kanssa päättöviikolla sovittuna päivänä ja aikana siihen tilaan, jossa hänen ryhmänsä sähköinen koe on sovittu pidettävän. Kyseisessä tilassa olevien asiantuntijoiden (eTutori, joku opettaja tai ICT -palvelun henkilön) tukemana sähköinen koe käynnistetään
 • Opiskelijat suorittavat sähköisen kokeen ja opettaja voi seurata kokeen etenemistä. Kokeen jälkeen opettaja saa palvelimelta kokeiden vastaukset muistitikulle
 • Kokeen jälkeen opettaja siirtää vastaukset muistitikulta Abitti-palveluun, jonka jälkeen opettaja voi arvioida vastaukset 

 

Ilmoittautuminen sähköisten kokeiden testaukseen

 • Jos opettaja on opiskelijoidensa kanssa halukas testaamaan sähköistä koetta omalla kurssillaan päättöviikoilla, hänen tulee ilmoittautua halukkaaksi oman toimipisteensä eTutorille
 • eTutorit vastaavat oman toimipisteensä Abitti-luokan käytöstä. Jos kyseisen palkin koeajankohta on jo kyseisen toimipisteen Abitti-luokan osalta varattu, opettaja voi ilmoittautua kehittämispäällikkö Jari Kinnulalle, jolloin kyseinen sähköinen koe järjestetään joko B2 salissa (johon mahtuu samanaikaisesti kolme opettajaa opiskelijaryhmineen) tai erikseen sovittaessa jossakin toisen toimipisteen Abitti-luokassa.
 • eTutoreiden kanssa on sovittu siten, että oman toimipisteen opettajilla on etuvarausoikeus oman toimipisteen Abitti-luokkaan ja vasta sen jälkeen katsomme onko jossakin koetilassa vapaata. Lyseon lukion Viitaniemen opettajilla on etuvarausoikeus B2 –saliin samoin kuin kahden tutkinnon opettajilla.

 

Ilmoittautumisen yhteydessä opettajan tulee antaa seuraavat tiedot:

 • Minkä jakson päättöviikolla opettaja haluaisi testata Abitti-koejärjestelmää ja sähköistä koetta
 • Missä palkissa opettajan kurssi on
 • Minkä aineen kurssista on kyse
 • Kuinka paljon kurssilla on tämän hetken tiedon mukaan opiskelijoita
 • Miten opettaja on mahdollisesti aiemmin toteuttanut kurssillaan sähköisiä kokeita tai jotakin testejä (millaisia ja missä järjestelmässä)?
 • Miten opettaja on mahdollisesti aiemmin toteuttanut kurssillaan sähköisten materiaalien käyttöä (millaisia ja missä järjestelmässä)?

 

 
​​