Valitse ao-oppilaitos

093-ao-lyseo.jpg

Keski-Suomen eYo-koulutus

Keski-Suomen eYO-koulutus toteutetaan Keski-Suomen lukioiden yhteistyönä siten, että käytännön toteutuksesta huolehtii Jyväskylän lukiokoulutus. Omarahoitteisen koulutuksen kustannukset jaetaan erillisen taulukon mukaisesti lukioiden kesken. Koulutuksen pääsuunnittelijana ja -toteuttajana toimii Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitos.

Koulutus on Jyväskylän yliopiston erillisellä opinto-oikeudella toteutettavaa sähköisiin yo-kirjoituksiin valmentavaa täydennyskoulutusta

  • Opintojen laajuus 2 -3 op (50 - 75 h), joista kontaktiopetusta 10 - 18 h
  • Kesto 1.9.2015 - 31.5.2016
  • Koulutuksiin otetaan 30 - 40 lähiosallistujaa / kerta (koulutuspaikasta riippuen) sekä 20 etäopiskelijaa / kerta
  • Koulutukset tallennetaan videotallenteiksi, jolloin niitä voi kerrata ja käydä läpi milloin vain

  ​

Eri oppiaineiden opettajille on suunnitelmassa 5 - 9 lähitapaamista ja niiden välillä etätyöskentelyä sekä tehtäviä. Lähtökohtana on, että kunkin oppiaineryhmän opettajilla olisi koulutusta lähi- tai etätapaamisena kerran kuussa ja lisäksi etätyöskentelyä kulloisenkin aiheen parissa Peda.netin kautta. Koulutuspäivät ja ajat on sovittu yhteistyössä Keski-Suomen lukioiden rehtoreiden kanssa.

Sisältöjä voidaan räätälöidä osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Keväälle 2016 jää  tilaa myös valinnaisille teemoille, jos ilmenee muita teemoja, joita olisi tarpeen käsitellä. Myös kevään kertaavista teemoista jotain voidaan jättää pois ja ottaa tilalle jokin muu teema, jos kertaaville teemoille ei ole tarvetta.

HUOM! Lähikoulutukseen osallistuvat käyttävät koulutuksessa omia laitteitaan, joten ne jokainen tuo mukanaan. Etäosallistujien tulee varmistaa lähituen saatavuus omasta oppilaitoksesta ongelmatilanteiden varalle. Etäosallistujien kanssa testataan mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä ennen koulutuksen alkua. Etäkoulutus toteutetaan Adobe Connect -verkkokokousjärjestelmän avulla.

Lisätietoja antavat:

Jari Kinnula
Kehittämispäällikkö
Jyväskylän lukiokoulutus
040 341 4601
jari.kinnula(at)jao.fi

Leena Hiltunen
Tutkijatohtori
Tietotekniikan laitos
Jyväskylän yliopisto
040 805 3262
leena.r.k.hiltunen(at)jyu.fi

Koulutukseen osallistuneet voivat käydä tutustumassa koulutuksen jälkeen osoitteesssa
https://peda.net/jao/eyo/
koulutuksessa käytettyihin materiaaleihin, koulutustallenteisiin ja lisämateriaaleihin. Kirjautumistunnuksen sivuille saa kouluttajalta.

Kevään 2016 aikana pidetyt koulutukset:

Reaaliaineiden opettajat

Ilmoittautuminen Verkkoaineistot eri oppiaineiden opetuksessa (mm. karttapalvelut ja tilastotietokannat)
vko 3, 21.1.2016, klo 15-17, Schildtin lukion auditorio, Wilhelm Schildtin katu 2

Ilmoittautuminen Taulukkolaskenta reaaliaineissa
vko 7, 18.2.2016, klo 15-17, Auditorio Taitava, Viitaniementie B1

Luonnontieteiden opettajat (biologia, maantieto, kemia, fysiikka)

Ilmoittautuminen Taulukkolaskenta eri oppiaineissa, osa 1
vko 4, 28.1.2016, klo 15-17, Auditorio Taitava, Viitaniementie B1

Ilmoittautuminen Taulukkolaskenta eri oppiaineissa, osa 2
vko 8, 25.2.2016, klo 15-17, Auditorio Taitava, Viitaniementie B1

Kieltenopettajat (äidinkielen ja kielten opettajat)

Ilmoittautuminen Verkkoaineistot eri oppiaineiden opetuksessa (mm. karttapalvelut ja tilastotietokannat)
vko 2, 14.1.2016, klo 15-17, Auditorio Taitava, Viitaniementie B1

Matematiikan opettajat

Ilmoittautuminen Taulukkolaskenta eri oppiaineissa, osa 1
vko 5, 4.2.2016, klo 15-17, Auditorio Taitava, Viitaniementie B1

Ilmoittautuminen Taulukkolaskenta eri oppiaineissa, osa 2
vko 10, 10.3.2016, klo 15-17, Auditorio Taitava, Viitaniementie B1

Kaikki opettajat

Ilmoittautuminen Valinnainen teema; Verkko-opetuksen suunnittelu
vko 6, 11.2.2016, klo 15-17, Auditorio Taitava, Viitaniementie B1

Monivalinta- ym. tehtävät opetuksessa
vko 13, 31.3.2016, klo 15-17, Auditorio Taitava, Viitaniementie B1

Ilmoittautuminen Taulukkolaskenta, osa 1
vko 14, 7.4.2016, klo 15-17, Auditorio Taitava, Viitaniementie B1

Ilmoittautuminen Taulukkolaskenta, osa 2
vko 15, 14.4.2016, klo 15-17, Auditorio Taitava, Viitaniementie B1

Ilmoittautuminen Video- ja äänitiedostot opetuksessa, osa 1
vko 16, 21.4.2016, klo 15-17, Auditorio Taitava, Viitaniementie B1

Ilmoittautuminen Käsitekartat eri oppiaineissa
vko 17, 28.4.2016, klo 15-17, Auditorio Taitava, Viitaniementie B1

Ilmoittautuminen Verkkoaineistot eri oppiaineissa
vko 19, 12.5.2016, klo 15-17, Schildtin lukion auditorio, WIlhelm Schildtin katu 2

Ilmoittautuminen Video- ja äänitiedostot opetuksessa, osa 2
vko 20, 19.5.2016, klo 15-17, Auditorio Taitava, Viitaniementie B1

Ilmoittautuminen Valinnainen teema, Tekijänoikeudet opetustyössä
vko 21, 26.5.2016, klo 15-17, Auditorio Taitava, Viitaniementie B1

Keski-Suomen eYo-koulutuksen aikataulu