Valitse ao-oppilaitos

067-ao-lyseo.jpg

Omaa tahtia luokattomassa lukiossa

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukiot ovat luokattomia. Luokattomassa lukiossa opiskeluryhmät vaihtelevat aineesta toiseen eikä opinnoissa etenemistä ole sidottu vuosiluokkiin. Opiskelija ei siis jää luokalle, siirry luokalta toiselle eikä saa ehtoja.

Opinnot voi suorittaa omassa tahdissa 2–4 vuoden aikana, tosin suurin osa opiskelijoista valmistuu kolmessa vuodessa. Luokattomuus lisää opiskelijan valinnan mahdollisuuksia, mutta myös opiskelijan omaa vastuuta opiskelustaan.

Luokattoman lukion sanastoa

Arviointi
Jokainen kurssi arvioidaan omana kokonaisuutenaan. Lukion päättötodistuksen arvosana muodostuu pääsääntöisesti pakollisten ja syventävien kurssien keskiarvosta. Itsenäinen suoritus Lukiossa voit suorittaa kursseja myös itsenäisesti työskennellen. Osaaminen osoitetaan yleensä kurssin päättökokeessa, mutta itsenäiseen suoritukseen voi kuulua myös välitehtäviä.

Jakso
Lukuvuosi on jaettu kuuteen jaksoon. Kussakin jaksossa on vain niiden aineiden opetusta, jotka opiskelija aikoo sen jakson aikana suorittaa. Yleensä yhdessä jaksossa on 4–6 kurssia.

Koeviikko
Kokeet kursseista pidetään kunkin jakson lopussa koeviikolla. Työjärjestys on tällöin erilainen kuin jakson varsinaisilla opetusviikoilla.

Kotiryhmä
Luokattomassa lukiossa opiskeluryhmät vaihtelevat, mutta jokaisella opiskelijalla on oma pysyvä kotiryhmänsä ja oma ryhmänohjaajansa, jonka puoleen voi kääntyä luontevasti opiskeluun liittyvissä asioissa.

Kurssi
Lukion oppiaineiden oppimäärät koostuvat kursseista. Kurssin laajuus on yleensä 38 tuntia. Kurssin uusiminen. Kurssin voi uusia opiskelemalla sen uudestaan. Voimaan jää parempi arvosana.

Kurssitarjotin
Kaikki lukuvuoden aikana opetettavat kurssit näkyvät kurssitarjottimella. Sieltä voi valita kurssit, jotka haluaa suorittaa lukuvuoden aikana. Käytössä on myös Jyväskylän lukioiden yhteinen kurssitarjotin.

Opintosuunnitelma
Opiskelija tekee itselleen opintosuunnitelman aloittaessaan lukioopinnot. Opinto-ohjaajat neuvovat suunnitelman tekemisessä ja sitä voi tarkistaa opintojen edetessä.

Oppimäärä
Oppiaineen oppimäärä koostuu lukion aikana kyseisessä aineessa opiskelluista kursseista. Oppimäärän vähimmäiskurssimäärä määritellään lukion tuntijaossa ja opetussuunnitelmassa. Lukion koko oppimäärä muodostuu opiskeltujen aineiden oppimääristä ja on laajuudeltaan vähintään 75 kurssia.

Uusintakuulustelu
Opiskelijalla on mahdollisuus yrittää korottaa hylätyn kurssin arvosanaa uusintakuulustelutilaisuudessa yhden kerran.