Valitse ao-oppilaitos

067-ao-aikuislukio.jpg

Lukiokoulutukseen valmistava koulutus vieraskielisille

Jyväskylän aikuislukiossa alkaa syksyllä 2016 maahanmuuttajille ja vieraskielisille tarkoitettu lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA).

Lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö,

1 joka on maahanmuuttaja tai vieraskielinen;
2 joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan oppimäärän taikka jolla katsotaan
muutoin olevan vastaavat tiedot ja taidot;
3 jolla ei ole riittäviä kielellisiä valmiuksia suoriutua lukio-opinnoista suomen tai ruotsin kielellä;
4 jonka tavoitteena on jatkaa opiskelua lukiossa lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen jälkeen; ja
5 joka ei ole suorittanut yliopistolain (558/2009) 37 pykälän 1 momentissa mainittua tutkintoa
tai korkeakoulututkintoa.

Lukiokoulutukseen valmistava koulutus on päätoimista, kun sen laajuus on vähintään 25 kurssia. Tällöin opiskelija on oikeutettu opintotukeen.

Preparatory education for general upper secondary

LUVA – short for preparatory studies for general upper secondary – for immigrants and other foreign-language students is meant for persons who do not yet have the sufficient preparedness for good command of Finnish or Swedish language and diverse study skills that general upper secondary requires. Preparatory education takes one academic year. The studies include:

  • Finnish or Swedish language studies
  • other language studies
  • mathematical and natural science studies
  • knowledge of society and culture
  • student counselling 

 

During preparatory education it is also possible to do basic education studies or upper secondary courses. Completed credits for general upper secondary courses will be transferred when the student starts general upper secondary. In all the preparatory education the individual educational needs of every student are taken into account.

You can apply to preparatory education for general upper secondary if you fulfil the following requirements

  • you have a basic education certificate or a certificate of a corresponding syllabus or otherwise have the corresponding knowledge and skills
  • you have studied Finnish or Swedish and have the sufficient language skills needed for mastering the preparatory education. 

 

The education is conducted in Finnish. Your language proficiency is evaluated by the education institution where the preparatory education for general upper secondary is organised.​​

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Jyväskylän aikuislukion toimistoon.
Jyväskylän aikuislukio, Sepänkatu 3.

Ilmoittauminen lv. 2017-18 koulutukseen on ma 14.8.- ti 15.8.klo 15-18.

Lisätiedot

Rehtori Tarja Boe

Opinto-ohjaaja Mirja  Kalteenmäki

 

Jyväskylän lukiokoulutus / Jyväskylän aikuislukio / Opiskelu / Vieraskielisten valmistava koulutus - LUVA Tulosta sivu