Valitse ao-oppilaitos

Jyväskylän aikuislukio_opinnot.jpg

Aineopinnot

Opiskelija, joka ei tähtää lukiotutkinnon tai perusopetustason tutkinnon suorittamiseen, vaan opiskelee yksittäisiä aineita, on aineopiskelija. Aineopiskelumaksu on 95 euroa lukuvuodessa. Aineopiskelua lukuun ottamatta opiskelu aikuislukiossa on maksutonta.

Myös lukion oppimäärän suorittanut / ylioppilas voi tietyin edellytyksin opiskella aineopiskelijana. Hän voi täydentää jo aiemmin valmistuneita lukio-opintojaan sellaisilla oppiaineilla, joita hän ei ole aiemmin opiskellut.

Jo suoritetun oppiaineen lyhyen oppimäärän voi laajentaa. Esimerkiksi b-kielenä opiskellun kielen voi laajentaa a-kielen tasoiseksi ja lyhyen matematiikan voi laajentaa pitkäksi matematiikaksi.

Uutta päättötodistusta lukiosta ei voi saada, mutta täydentävistä opinnoista saa erillisen todistuksen. Aineopiskelija voi osallistua ylioppilaskirjoituksiin opiskelemassaan oppiaineessa, kun hän on suorittanut kyseisen aineen pakolliset kurssit. Aineopiskelija saa erillisen todistuksen suorittamastaan kokeesta.

Yksittäisen aineen opiskelu on maksullista. Aineopiskelijaksi ilmoittautuminen on sitova ja velvoittaa maksamaan lukuvuosimaksun. Jos opiskelija haluaa perua ilmoittautumisensa, asiasta on ilmoitettava koulumme kansliaan viimeistään viikkoa ennen opintojen alkamista.

Jyväskylän päivälukioiden (koulutuskuntayhtymän lukiot) opiskelijoilta ei peritä aineopiskelumaksua. Kaikilta lukion jo suorittaneilta maksu peritään aina.

Lukion päättöarvosanan korottaminen

Lukiosta ei voi saada uutta päättötodistusta mutta lukion päättötodistuksen arvosanaa voi yrittää korottaa. Korottamista yrittävä opiskelija on Jyväskylän aikuislukion aineopiskelija ja hän suorittaa tietyt kurssit, joiden perusteella korottaminen arvioidaan. Korottajalle annetaan erillinen todistus, johon merkitään suoritettujen kurssien määrä ja oppimäärän arvosana.

Oppiainekurssit

Äidinkieli: ÄI04, ÄI05
A–englanti: ENA04, ENA05, ENA06
B–ruotsi: RUB04, RUB05
B3–kielet: (espanja, venäjä) 3 kurssia, jotka sovitaan opettajan kanssa
Pitkä matematiikka: MAA04, MAA05, MAA08, MAA09, MAA10
Lyhyt matematiikka: MAB02, MAB03, MAB04
muut aineet: 2 kurssit