Valitse ao-oppilaitos

067-ao-aikuislukio.jpg

Opiskelu Jyväskylän aikuislukiossa

Aikuislukion opiskelijat ovat hyvin monitaustaisia, mutta heitä yhdistää halu mennä elämässä eteenpäin ja kehittää itseään. Aikuislukion tarjoamat vaihtoehdot mahdollistavat opintojen suorittamisen joustavasti opiskelijan oman elämäntilanteen mukaan.

Opiskelijoiksi otetaan 18 vuotta täyttäneet. Rehtori voi ottaa opiskelijaksi alle 18-vuotiaan jonkin opiskelijaan liittyvän erityisen syyn perusteella. Yläikärajaa ei ole. Tutkintotavoitteinen opiskelu on maksutonta (aineopiskelusta peritään lukuvuosimaksu).

Koulussamme voi opiskella koko lukion oppimäärän, ylioppilastutkintoon vaadittavat opinnot, koko perusopintojen oppimäärän sekä eri tavoin yksittäisiä oppiaineita ja kursseja.

Opiskelutavat

1) lähiopiskelu koulussa oppitunneilla
2) verkko-opiskelu, jossa opiskelija suorittaa kursseja itsenäisesti verkon välityksellä

Opinnot voi aloittaa aivan alusta tai opiskelijan on mahdollista jatkaa joskus kesken jääneitä opintojaan. Tällöin aiemmat opinnot hyväksiluetaan, jos ne ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia.

Koulumme on luokaton ja kurssimuotoinen. Lukuvuosi jakautuu kuuteen jaksoon ja opiskelija voi aloittaa opintonsa minkä tahansa jakson alussa. Tällöin hän ilmoittautuu koulusihteerille (toimisto avoinna ma - to klo 12 - 19 ja pe klo 9 - 15). Ilmoittautuessaan opiskelijan tulee ottaa mukaan aiempien opintojensa päättö- tai erotodistukset (alkuperäisinä ja kopioina).

Opiskelija suunnittelee itse tavoitteidensa ja elämäntilanteensa mukaan opinto-ohjelmansa ja opiskeluaikansa. Hän työskentelee eri opetusryhmissä ja eri opettajien ohjauksessa. Samassa ryhmässä voi olla hyvin eri-ikäisiä opiskelijoita.

Aikuislukiossa opiskelu on varsin itsenäistä, ja opiskelijalla itsellään on päävastuu opintojen etenemisestä ja hyvästä opintosuunnittelusta. Opintojen ohjausta tehdään paljon eri muodoissa.

Työskentelyajat

Opetusta on elokuun lopulta toukokuun loppuun.

Lukuvuosi jakautuu kuuteen jaksoon, ja yhdessä jaksossa voi opiskella 1 - 4 kurssia.

Oppitunnit ovat ma - to klo 17.00 - 20.40.

Lukujärjestykset ym. aikataulut