Valitse ao-oppilaitos

080-ao-aikuislukio-web-9168.jpg

Oppimisen tuki

Jyväskylän kaupungin lukioiden yhteinen erityisopettaja Marjut Jurva on aikuislukion opiskelijoiden tavoitettavissa maanantaisin klo 15.30 - 18.30 erityisopettajan huoneessa A3.024 Harjun kampuksella.

Lukion erityisopetuksen tehtävänä on tarjota tietoa, opetusta ja ohjausta erilaisissa oppimiseen liittyvissä solmukohdissa ja vaikeuksissa. Ne voivat olla luonteeltaan lukemiseen ja kirjoittamiseen tai vaikkapa vieraan kielen opiskeluun liittyviä ongelmia. Erityisopetuksen työmuotoina ovat Lue-kurssit, yksilö- ja pienryhmäohjaus sekä oppilashuoltotyö.

Erityisopettaja ei anna oppiaineiden tukiopetusta vaan tarkoituksena on opastaa opiskelijaa löytämään itselleen sopiva opiskelutyyli ja tukea oppimista.

Tarvittaessa arvioidaan opiskelijan lukivaikeutta ylioppilastutkintolautakuntaa varten. Tutustu ohjeisiin www.ylioppilastutkinto.fi

Kokelas voi saada enintään yhden arvosanan korotuksen ylioppilaskirjoituksissa silloin, kun pistemäärä sijoittuu riittävän lähelle ylempää arvosanaa. Jos kokelaalla on lievä lukihäiriö, erityisopettajan tekemällä lukilausunnolla hän voi saada enintään yhden arvosanan korotuksen yo-kirjoituksissa.

Sama koskee myös keskivaikeasta tai vaikeasta lukihäiriöstä kärsivää kokelasta, ellei hän ole hakenut kirjoituksiin erityisjärjestelyjä.

Lukilausunnon tulee olla valmis ennen kuin kokelas ilmoittautuu ensimmäisen kerran ylioppilastutkintoon.

Erityisjärjestelyt yo–kirjoituksissa ja lukioaikana

Lukihäiriön ollessa keskivaikea tai vaikea häiriö otetaan ylioppilastutkinnossa huomioon ensisijaisesti koetilanteen erityisjärjestelyin. Tavoitteena on, että lukihäiriöistä kokelasta autetaan erityisjärjestelyin eikä arvosanamuutoksin.  Erityisjärjestelyjä haetaan viimeistään silloin, kun kokelas ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon.

Kokeiden ja tuntitilanteiden erityisjärjestelyt

Jos opiskelija aikoo hakea erityisjärjestelyjä yo-kirjoituksiin, niitä on syytä kokeilla jo ennen kirjoituksia koetilanteissa. Jos lukivaikeus on keskivaikea tai vaikea, opiskelija voi pyytää kokeisiin lisäaikaa, koeosan (esim. vieraan kielen sanasto-osuuden) suorittamista suullisesti, monisteiden saamista etukäteen. Näistä asioista tehdään kirjallinen suunnitelma ja seurataan, hyötyykö opiskelija erityisjärjestelyistä. Opiskelijan on syytä keskustella aina hyvissä ajoin jakson alussa aineenopettajan kanssa ja sopia, minkälaista apua hän voi saada.