Valitse ao-oppilaitos
ao-harju-opiskelija.jpg

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinnon avulla selvitetään, ovatko opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot sekä saavuttaneet lukiokoulutuksen tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden. Tutkintoon sisältyy äidinkielessä ja kirjallisuudessa, toisessa kotimaisessa kielessä, vieraissa kielissä, matematiikassa ja reaaliaineissa järjestettäviä kokeita.

Ylioppilastutkinnon suorittaminen tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin ja sitä käytetään myös osana korkeakoulujen opiskelijavalintaa. Suomalainen ylioppilastutkinto antaa myös hyvät valmiudet hakeutua jatko-opintoihin ulkomaille.

Ylioppilaskokeet

Ylioppilastutkinnossa on osallistuttava vähintään neljään kokeeseen.

Äidinkieli tai suomi toisena kielenä on kaikille pakollinen.

Lisäksi on valittava kolme koetta seuraavista:

toinen kotimainen kieli
vieras kieli
matematiikka
jonkin reaaliaineen koe. 

Vähintään yhden kokeista (kielet tai matematiikka) on oltava vaativan tason koe. Neljän pakollisen aineen lisäksi voi osallistua ylimääräisiin kokeisiin, kuten useimmat tekevät. Kokeet voi hajauttaa enintään kolmeen perättäiseen tutkintokertaan.

Ylioppilastutkinto ja siihen liittyvä lukion ainevalintojen merkitys käydään läpi lukion alkuvaiheessa.

Sähköiset ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilastutkinto on uudistumassa, ja ensimmäisten aineiden osalta sähköiset kirjoitukset järjestetään syksyllä 2016. Koko ylioppilastutkinto on uudistunut sähköiseksi kevääseen 2019 mennessä.

Voit seurata uuudistusta Digabi - Ylioppilastutkinnon sähköistämisprojektin sivuilta.