Valitse ao-oppilaitos

060-ao-lyseo.jpg

Rehtorin tervehdys

Hyvä Jyväskylän Lyseon lukiolainen

Olet tehnyt hyvän valinnan valitessasi koulutuspaikaksesi Jyväskylän Lyseon lukion, Suomen vanhimman suomenkielisen lukion. Yhteiskunta vaati nyt ja tulevaisuudessa kansalaiseltaan jatkuvaa oppimista ja hyviä yleissivistäviä taitoja. Juuri niitä taitoja, joita lukiokoulutuksessa harjoitellaan ja opitaan. Lukiokoulutus takaa teille erinomaiset valmiudet jatko-opinnoille ja elämälle. Lyseon keskeisenä tavoitteena onkin tehdä opiskelijoista sivistyneitä vuorovaikutuksen ammattilaisia.

Lyseon henkilöstö on työhönsä sitoutunutta ja aktiivisesti toimintaansa kehittävää. Tämän vuoksi oppimistulokset Jyväskylän Lyseossa ovat vuosi toisensa jälkeen erinomaisia. Lyseo on rento, mutta vaativa opiskelupaikka, täällä annetaan opiskelijoille vapautta toteuttaa itseään, mutta opiskelijalta edellytetään myös vastuuta. Lyseolaisuus rakentuu yhteenkuuluvuudesta, erilaisuudesta ja ennen kaikkea suvaitsevaisuudesta. Lyseossa on monenlaisia opiskelijoita, joista kaikista pidetään huolta ja koulussamme jokainen mahtuu joukkoon sellaisena kuin on. Lyseossa on perinteisesti vallinnut vahva yhteisöllisyys, josta on käytetty nimitystä “Lyseon henki”. Lyseon henki ilmenee hyvänä ilmapiirinä, se näkyy sekä tuntuu varsinkin erilaisissa yhteisissä tapahtumissa, joita järjestetään koko lukuvuoden ajan.

Lyseo antaa opiskelijoiden äänen kuulua. Opiskelijakuntatoiminta on vahvaa ja opiskelijat ovat aktiivi-sesti mukana opiskeluarjen suunnittelussa. Opiskelijoiden oma ääni kuuluu myös oppilaskunnan julkaisemassa lehdessä, joka ilmestyy jokaisella jaksolla.

Koulumme painopisteitä ovat kansainvälisyys, yrittäjyys ja ilmaisutaito. Lyseolla on menossa monta kansainvälistä hanketta ja kumppanuutta, joiden kautta opiskelijoilla on mahdollisuus kehittää monipuolisesti omia kansainvälisyystaitojaan. Lyseon IB-linja tukee erinomaisesti tätä kansainvälisyyttä omalla toiminnallaan ja tuo kansainvälisen leiman koko koulun toimintaan.Yleislinjalla opiskelija voi halutessaan valita tiimipolun tai yrittäjyyspolun. Molemmat tarjoavat osaltaan mahdollisuuden oppia monia työnantajien arvostamia taitoja.

Kirjoittakaamme oma kaunis kirjoituksemme Lyseon historian lehdille ja jättäkäämme omat lähtemättömät jäljet Lyseon ja oman itsemme muistoihin.

Hyvää yhteistä matkaa lukuvuodelle 2017-2018!

Osmo Polas, rehtori

Ilmoitustaulu
  • Uusi lukuvuosi alkaa torstaina 10.8.2017

 

Ohjeita