Valitse ao-oppilaitos

097-ao-lyseo.jpg

Opiskele yrittäjyyttä Lyseossa

Yrittäjyysopintojen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden työn, työelämän ja yrittäjyyden tuntemusta sekä antaa aloitteellisuuteen, vastuullisuuteen, yrittäjämäiseen toimintaan ja ajattelutapaan kannustavia oppimiskokemuksia. Opinnot tarjoavat mahdollisuuden oppia projektien suunnittelun ja toteuttamisen, opiskelijayrityksen perustamisen, tiimityöskentelyn sekä eri toimijoiden kanssa paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla tehtävän yhteistyön kautta jatko-opinnoissa ja tulevaisuuden työelämässä tarpeellisia taitoja, kuten luovuutta, ongelmanratkaisukykyä, ihmissuhdetaitoja, talousasioiden hallintaa, viestintätaitoja, joustavuutta, johtamistaitoja, itsenäistä ajattelua, yhteistyötaitoja ja riskinottokykyä.

Yrittäjyysopintoja tarjotaan 9 soveltavan kurssin (YR1–9) laajuisena kokonaisuutena, joka jakautuu opintojen ajalle siten, että kunakin opiskeluvuotena suoritetaan kolme kurssia. Yrittäjyysopintojen projektiluonteesta johtuen opintojaksojen tarkemmat sisällöt päätetään lukuvuosittain ajankohtaisten tapahtumien, kuten erilaisten kilpailujen ja yhteistyöhankkeiden pohjalta.

Yrittäjyysopinnot järjestetään Jyväskylän Lyseon lukion Harjun toimipisteessä (Sepänkatu 3), mutta opinnot on tarkoitettu kaikille Jyväskylän lukiolaisille