Valitse ao-oppilaitos

097-ao-lyseo.jpg

Opiskele yrittäjyyttä Lyseossa

Yrittäjyyden opinto-ohjelma on tarkoitettu yrittäjyydestä kiinnostuneille, yrittäjänä lukio-opintojen ohella toimimista suunnitteleville sekä yrittäjän ammattiin ja oman yrityksen perustamiseen tähtääville nuorille. Yrittäjyysopinnot tarjoavat laajat verkostoitumismahdollisuudet jo opiskeluaikana paikallisen elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja muiden yrittäjyystoimijoiden kanssa sekä antavat hyvät valmiudet siirtyä jatko-opintoihin ja työelämään.

Opinto-ohjelma koostuu kaikille opiskelijoille avoimista opinnoista sekä Jyväskylän Lyseon lukiossa järjestettävistä, yrittäjyyden opintopolun valinneille opiskelijoille tarkoitetuista kursseista. Kaikille avoimiin opintoihin kuuluvat esimerkiksi syyslukukauden alussa järjestettävä NY 24 h -leiri, osa yrittäjyyskilpailuista, -projekteista ja -tapahtumista sekä oppilaitosyhteistyössä (EduFutura) toteuttavat kurssit.

Yrittäjyyden opintopolun valinneilla opiskelijoilla on muita laajemmat mahdollisuudet yrittäjyyden sisällyttämiseksi opinto-ohjelmaansa. Edellisten lisäksi yrittäjyyden opintopolun valinneet opiskelijat voivat perustaa yhdestä kahteen kertaan lukion aikana NY Vuosi Yrittäjänä -konseptilla toimivan yrityksen ja osallistua erilaisiin opiskelijayrityksille suunnattuihin tapahtumiin. Yrittäjyyden opintopolun valinneiden opiskelijoiden yrittäjyyden opinto-ohjelman laajuus on 15 kurssia. Opintopolulle valitaan lukuvuosittain 30 aloittavaa opiskelijaa.