Valitse ao-oppilaitos
ao-lyseo-henkilöstö-ja-opiskelijat.jpg

Opiskelijakunta ja tutortoiminta Lyseossa

Opiskelijakunta

Lyseolaisuus rakentuu yhteenkuuluvuudesta, erilaisuudesta ja ennen kaikkea suvaitsevaisuudesta. Lyseolaisia on monenlaisia, ja suuressa koulussa jokainen mahtuu joukkoon sellaisena kuin on.

Lyseo antaa opiskelijoiden äänen kuulua. Opiskelijat ovat aktiivisesti mukana opiskeluarjen suunnittelussa. Lyseon henki tulee näkyviin erilaisissa yhteisissä tapahtumissa, joita järjestetään koko lukuvuoden ajan. Opiskelijoiden oma ääni kuuluu myös oppilaskunnan julkaisemassa lehdessä, joka ilmestyy jokaisessa opiskelujaksossa.

Opiskelijakuntatoiminta on yksi keskeinen lasten ja nuorten osallistumista sekä vaikuttamista edistävä lakiin perustuva toimintamuoto. Lukiolaki (27§, 31 §) velvoittaa oppilaskuntatoiminnan pakolliseksi osaksi lukiokoulutusta

Koulun oppilaat tai opiskelijat muodostavat opiskelijakunnan, itsenäisen toimijan, jonka äänitorvena toimii sen yhteisesti valitsema hallitus. Opiskelijakunnan tehtävänä on kehittää kouluyhteisön toimintaa ja vaikuttaa opiskelijoita koskeviin kysymyksiin. Opiskelijakunnalla on merkittävä rooli kouluyhteisön yhteishengen luomisessa ja nuorten demokratiakasvatuksen edistämisessä. Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet ottavat osaa lukion toiminnan suunnitteluun myös opettajien kehittämisryhmissä. Opiskelijajäsen on tärkeä linkki opiskelijakunnan ja opettajiston välillä.

Opiskelijakunnan ohjaavina opettajina toimivat Tuula Railo (Viitaniemi) ja Heli Vesamäki (Harju).

Tutortoiminta

Tutoropiskelijat ovat toisen vuoden lyseolaisia, jotka opastavat, neuvovat ja auttavat lukion aloittavia opiskelijoita opiskeluun ja koulun toimintaan liittyvissä asioissa yhdessä ryhmänohjaajien ja opinto-ohjaajien kanssa.

 Tutorit ovat vertaisohjaajia ja -tukihenkilöitä, jotka pyrkivät toiminnallaan edistämään ryhmäytymistä ja auttamaan lukiotaipaleensa alussa olevia tutustumaan toisiinsa ja löytämään paikkansa uudessa yhteisössä.

Tutorit vastaavat myös koulun esittelemisestä jatko-opintoihin tutustuville yhdeksäsluokkalaisille yhteishaun yhteydessä. Koulun arkea piristävien tapahtumien järjestäminen on tutortoimintaa parhaimmillaan.

Koulussa toimii myös digi-, kansainvälisyys- ja liikuntatutoreita.

20150828_124754.jpg

Airuet

Jos haluat osaksi Lyseon pitkää tapahtumaperinnettä, lähde airueksi. Airut voi olla tyttö- tai poikaopiskelija, joka saa tiiviskoulutuksen kunniakkaaseen ja juhlavaan tehtävään. Airuet kantavat juhlissa lippuja, toivottavat vieraat tervetulleiksi ja opastavat yleisöä. Poikapuoliset airuet pukeutuvat Lyseon perinteikkääseen gymnasiapuvun takkiin ja tytöt mustaan mekkoon. Tarkemmat pukeutumiskoodit käydään läpi koulutuksessa. Jos olet kiinnostunut airuetoiminnasta, ota yhteyttä ryhmänohjaajaasi.

Yhteisen hallituksen pöytäkirjat
10.2.2015 (58,4 kB)
3.3.2015 (47,9 kB)
10.9.2015 (39,3 kB)
Harjun pöytäkirjat
16.1.2015.pdf (90,5 kB)
20.1.2015.pdf (117,8 kB)
28.1.2015pdf (16 kB)
9.2.2015pdf (16,5 kB)
10.2.2015pdf (87,6 kB)
12.3.2015pdf (74,5 kB)
Viitaniemen pöytäkirjat
10.1.2015.pdf (70,7 kB)
14.1.2015.pdf (55,7 kB)
27.1.2015.pdf (58 kB)
4.2.2015.pdf (70 kB)
19.2.2015.pdf (33,5 kB)
21.2.2015.pdf (62,2 kB)
2.3.2015.pdf (61,4 kB)
17.3.2015.pdf (47,5 kB)
18.3.2015.pdf (52 kB)
1.4.2015.pdf (53,2 kB)
22.4.2015.pdf (58,4 kB)
27.5.2015.pdf (47,7 kB)
17.8.2015.pdf (48,4 kB)
31.8.2015.pdf (41,1 kB)